Start opleiding

De volgende opleiding start in september 2024, waarschijnlijk op de maandagen van 13:30-20:30 uur.

Aanmelden? Stuur een e-mail naar Rixt Groothedde: R.Groothedde@umcutrecht.nl.

Introductie

Persoonlijk professionele ontwikkeling van (huis)artsen is een wezenlijk onderdeel van beroepsontwikkeling en nascholing. Naast medisch inhoudelijke expertise wordt er namelijk veel van (huis)artsen gevraagd. We zien een toenemende behoefte aan vragen met betrekking tot: werk-privé balans, vitaliteit, communicatie, samenwerking, ethische dilemma’s, zingeving, loopbaan, etc. Om kwalitatief hoogstaande geneeskunde te kunnen blijven bieden is professionalisering, herbezinning en deskundige begeleiding noodzakelijk. 

Huisartsen en medisch specialisten die de NHG Kaderopleiding Supervisie en Coaching hebben gevolgd, kunnen diverse vormen van begeleiding verzorgen aan collega’s. Zij hebben zich bekwaamd in het uitvoeren van coachingstrajecten, het geven van supervisie en het begeleiden van intervisiegroepen. Ook kunnen zij coaching verzorgen bij loopbaanvragen en nascholing rond thema’s als: communicatie, leiderschap, professioneel gedrag en samenwerking. In het CanMed’s competentieprofiel van de arts gaat het dan om taakgebied 2, 3 en 7: communicatie, samenwerking en professionaliteit.

De NHG supervisoren/ coaches zijn werkzaam in de opleiding tot huisarts, basisarts of medisch specialist. Ze hebben veelal een eigen begeleidingspraktijk, waarin zij supervisie, coaching en begeleide intervisie verzorgen, als nascholing voor praktiserende (huis)artsen en praktijkmedewerkers. Ook zijn zij actief in het verzorgen van nascholingen, workshops en trainingen.

Wie de opleiding met succes heeft afgerond, is formeel erkend NHG-supervisor/coach en kan accrediteringspunten toekennen aan huisartsen (voor individuele supervisie, coaching en begeleide intervisie) en aan medisch specialisten (voor begeleide intervisie). Men kan zich aansluiten bij de expertgroep ‘Coaches voor Medici’, een actieve vereniging waarin de leden elkaar ontmoeten en inspireren (zie www.coachesvoormedici.nl  en www.nhg.org ).

De opleiding

Aan de opleidingsgroep nemen maximaal 16 cursisten deel. De opleidingskosten bedragen €17.700,-. De totale opleiding levert de huisarts 120 accrediteringspunten op en duurt 30 maanden. De opleiding is voorbehouden aan huisartsen en medisch specialisten die een aantal jaren ervaring hebben opgedaan met het werken in de praktijk. Zij moeten ooit supervisie of coaching hebben gevolgd én afgerond voor aanvang van de opleiding.

De opleiding is erkend door de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching), hetgeen de gelegenheid biedt ook andere professionals te begeleiden, dan diegenen die binnen medische disciplines werkzaam zijn.

Studiebelasting

Gerekend moet worden op een tijdsinvestering van gemiddeld een dag per week. Er zijn ongeveer eenmaal per 4 weken cursusbijeenkomsten van twee aaneengesloten dagdelen (vermoedelijk op maandag van 13:30-20:30 uur). De overige tijd wordt besteed aan stages, praktijkopdrachten en zelfstudie. Ook vinden er 4 trainingen plaats van twee aaneengesloten dagen, met een overnachting.

Organisatie

De opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de Huisartsopleiding van het Julius Centrum van het UMC te Utrecht.

Plaats

Het onderwijs vindt plaats in het gebouw van de huisartsopleiding in Zeist, Broederplein 43.

Meer informatie en aanmelding

Meer informatie vindt u in de cursusbrochure, die u kunt aanvragen bij het secretariaat van de opleiding, mevrouw Rixt Groothedde, algemeenassistent@umcutrecht.nl.

Voor inlichtingen over de inhoud, doelstelling en opzet van de opleiding neemt u contact op met drs. Meino Terwel via mterwel@umcutrecht.nl.