Start opleiding en aanmelden

De opleiding is gestart op 21 en 22 maart 2024 met de 8e lichting Kaderhuisartsen i.o. Inschrijven is nu helaas niet mogelijk. Wil je meer weten over deze Kaderopleiding? Neem dan contact op met de staf via KaderopleidingBewegingsapparaat@erasmusmc.nl.

Of ga voor meer informatie over de NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat naar www.nhg-kba.nl.

Organisatie

De NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat wordt ontwikkeld en georganiseerd door de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC.

Plaats

Het onderwijs zal op de meeste dagen plaatsvinden in Rotterdam, in het vernieuwde Onderwijscentrum van het Erasmus MC.

De opleiding

Gedurende twee jaar verzorgen expertdocenten en enthousiaste ervaren Kaderhuisartsen vakinhoudelijk onderwijs. Het accent ligt op de verdieping van de NHG-standaarden Bewegingsapparaat, gestructureerd vaardighedenonderwijs, wetenschappelijke vorming aansluitend op jouw interesse en kennismaking met MSK echografie. Er is volop aandacht voor het initiëren en begeleiden van beweegprojecten in jouw regio, zoals bijvoorbeeld artrose zorgpaden, gezamenlijke spreekuren met gespecialiseerde fysiotherapeuten of anderhalvelijnsspreekuren.

De NHG-Kaderopleiding biedt daarnaast aandacht aan didactische vaardigheden d.m.v. het ‘Learn-Do-Teach’-principe. Je kunt als Kaderhuisarts de kennis die je krijgt aangereikt ook aan collega’s overdragen.

En misschien wel het allerbelangrijkste: de individuele leerlijn biedt iedere Kaderhuisarts i.o. de kans om het eigen leertraject te beïnvloeden door focus te leggen op de deelgebieden die hij of zij ambieert. Met gelijkgestemde collega’s uit heel Nederland ontstaat een groepsdynamiek die als zeer waardevol wordt ervaren.

Na het volgen van de NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat mag van de Kaderhuisarts worden verwacht dat hij of zij:

  • uitmuntende kennis heeft van de NHG-standaarden die betrekking hebben op het bewegingsapparaat en de wetenschappelijke onderbouwing ervan;
  • een spil- en schakelfunctie wordt in de regio;
  • kwalitatief goede nascholingen kan verzorgen;
  • met enthousiasme kennis over het bewegingsapparaat uitdraagt en collega’s kan adviseren.

Tijdsbesteding en studiemateriaal

Gemiddeld wordt er vijf á zes uur per week aan de opleiding besteed aan voorbereiding, nabereiding, projecten en stages. Opdrachten en handleidingen zijn digitaal beschikbaar op een besloten gedeelte van de eigen website waardoor het studiemateriaal altijd en overal te raadplegen is. Diverse fora op de website bevorderen samenwerking met collega-Kaderartsen i.o. en geeft ruimte voor onderlinge gedachtewisselingen. In twee jaar staat er 40 uur aan stagetijd/vrije ruimte. Dit is zeer breed in te vullen en dient als een mooie kans om de individuele interesse meer diepgang te geven.

Kosten en accreditatie

De kosten voor de 8e lichting zijn vastgesteld op € 5.200,- per jaar. Als Kaderhuisarts i.o. ontvang je per jaar 40 accreditatiepunten. Huisartsen die de volledige twee jaar hebben gevolgd en zich Kaderhuisarts Bewegingsapparaat mogen noemen, kunnen zich aanmelden bij het College voor Huisartsen met een Bijzondere Bekwaamheid (CHBB).

Meer informatie