Start opleiding en aanmelden

Tijdens deze interactieve opleiding besteden we aandacht aan diagnostiek en behandeling van psychische problematiek, beleid & organisatie, onderwijs en onderzoek. We werken competentiegericht en bereiden u voor op uw rol als kaderhuisarts ggz.

Meer informatie en aanmelden kan via huisartsgeneeskunde-umcg.nl.

Doel

 • U krijgt specifieke kennis op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychische klachten.
 • U bereidt zich voor op uw rol als kaderhuisarts.

Als kaderhuisarts

 • kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk.
 • houdt u zich bezig met onderwijs, beleid en organisatie, intercollegiale advisering en consultatie.
 • zorgt u voor een goede positionering van de praktijkondersteuner-ggz.
 • bent u gericht op samenwerking.
 • bent u een onmisbare schakel in de keten(zorg).

Organisatie

De opleiding wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het NHG en de Huisartsenadviesgroep geestelijke gezondheidszorg (PsyHAG): de expertgroep kaderhuisartsen ggz.

Duur en opleidingsvorm

De opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit:

 • cursorisch onderwijs
 • een praktijkgedeelte
 • zelfstudie
 • intervisie
 • een portfolio
 • De gemiddelde studiebelasting is 6 uur per week. De groepsgrootte varieert van 13 tot 16 deelnemers. Met dit aantal is interactief onderwijs mogelijk. De deelnemers worden actief betrokken bij het programma.

Plaats

De 1-daagse bijeenkomsten zijn in Zwolle, de 2-daagse bijeenkomsten zijn op een nader te bepalen locatie.

Inhoud van de opleiding

Cursorisch gedeelte:

 • kennis, denkmodellen en ‘tools’.
 • vaardighedentraining in psychologische interventies zoals motiverende gesprekstechniek, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte gespreksvoering en het KOP-model.
 • vaardighedentraining in didactiek, strategische beleidsontwikkeling, consultatie en het superviseren van praktijkondersteuners-ggz.
 • literatuurstudie en het schrijven van een klinische les als onderdeel van de wetenschappelijke vorming.

Praktijkgedeelte:

 • Het praktijkgedeelte bestaat uit 2 projecten of leerstages die individueel worden ingevuld. De deelnemer kan kiezen uit de volgende aandachtsgebieden:
  • Beleid en Organisatie
  • Deskundigheidsbevordering
  • Psychologische interventies
  • Wetenschappelijke vorming

Zelfstudie:

 • u werkt opdrachten en oefeningen uit
 • u koppelt die terug naar de opleidingsgroep

Intervisie:

 • vast onderdeel
 • bedoeld voor uitwisseling en reflectie op de opgedane praktijkervaringen

Portfolio:

 • belangrijk onderdeel van de opleiding
 • deelnemers kunnen hierin hun projecten, leerervaringen en reflectieverslagen beschrijven

Accreditatie

De NHG-Kaderopleiding wordt geaccrediteerd voor 40 punten per jaar. Huisartsen die de opleiding hebben afgerond, kunnen zich aanmelden bij het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB).

Kosten

De kosten van deze 2 jaar durende opleiding bedragen ongeveer 12.000 euro.

Aanmelden

Aanmelden kan via huisartsgeneeskunde-umcg.nl.

Meer informatie

Er speelt veel op GGZ gebied, zowel regionaal als landelijk. PsyHAG, de landelijke expertgroep van kaderhuisartsen GGZ, zou graag in iedere zorggroep een kaderhuisarts GGZ willen hebben. Vaak betalen zorggroepen de opleiding.

Meer informatie vindt u in de informatiefolder over de kaderopleiding GGZ of ga naar de website van huisartsgeneeskunde-umcg.nl.

Bekijk ook: