Start opleiding en aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail– met in ieder geval uw naam en contactgegevens – te sturen naar:

Dr. Bertien Hart, huisarts en kaderhuisarts diabetes
Coördinator NHG-Kaderopleiding Diabetes
E-mail: h.e.hart@umcutrecht.nl
Telefoonnummer: 06 – 16950844

Na aanmelding volgt een telefonische intake om kennis te maken en de verwachtingen te bespreken.

Inhoud opleiding

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes, dus 1 op de 14 Nederlanders. Per dag krijgen bijna 150 mensen de diagnose diabetes te horen. Negentig procent heeft diabetes mellitus type 2. Het merendeel van deze mensen wordt behandeld in de huisartspraktijk. Als kaderhuisarts speelt u een belangrijke rol in de kwaliteitsbewaking van deze zorg. Zowel op lokaal, regionaal als vaak ook landelijk niveau. Tijdens deze tweejarige opleiding leert u alle benodigde kennis en vaardigheden èn ontvangt u de tools en ervaringen die u nodig heeft.

U bent nodig

Binnen de diabeteszorg volgen veranderingen elkaar in hoog tempo op. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgerichte zorg en meer aandacht voor leefstijl. Maar ook aan nieuwe medicatie die grote beloften met zich mee lijkt te brengen. Als kaderhuisarts leert u deze ontwikkelingen kritisch op waarde te schatten en een vertaalslag te maken naar de praktijk. U geeft onderwijs aan huisartsen en praktijkverpleegkundigen, organiseert de diabeteszorg in uw regio en bent vraagbaak voor uw collega’s in de eerste lijn.

U speelt een belangrijke rol bij het maken van regionale transmurale afspraken. Ook is er in de opleiding volop aandacht voor vaardigheden: het maken en geven van onderwijs, het snel zoeken en kritisch beschouwen van wetenschappelijke literatuur en het geven van advies aan collega’s. Met al deze vaardigheden bent u als kaderhuisarts diabetes straks een spil in de regionale diabeteszorg en onmisbaar!

NHG-Kaderopleiding in vogelvlucht

  • Voor huisartsen die verdieping zoeken in de diabeteszorg
  • Verrijk kennis, vaardigheden en inzichten
  • Groepsgewijs leren in een ongedwongen sfeer
  • Studieduur 2 jaar – accreditatie 80 uur
  • Kwaliteitsbewaking: lokaal, regionaal of zelfs landelijk
  • Inschrijving kwaliteitsregister CHBB

Ervaringen van deelnemers

Janneke Spitsbaard- Velmans, kaderhuisarts regio Utrecht

Janneke Spitsbaard- Velmans, kaderhuisarts regio Utrecht

“Tijdens mijn werk als huisarts kreeg ik de behoefte om me meer te gaan verdiepen, me ergens in vast te bijten. Deze tweejarige kaderopleiding sloot hier perfect bij aan: kwalitatief goed onderwijs genieten en ontwikkelen tot een diabetes expert! Ik ging met veel plezier naar de plenaire bijeenkomsten en mentorgroepen (gezellig aan de keukentafel) en vond het leuk en leerzaam om met praktijkopdrachten in mijn praktijk of in de zorggroep aan de slag te gaan. Nog altijd spreek en zie ik mijn collega’s van de opleiding. We wisselen ervaringen met elkaar uit, organiseren intervisiebijeenkomsten of gaan samen naar een congres. Het is mooi om als kaderhuisarts een steentje bij te dragen aan betere diabeteszorg in de praktijk en in de regio. Nieuwe richtlijnen vragen om gepersonaliseerde zorg en gezamenlijke besluitvorming. Als kaderhuisarts beweeg je mee met al die ontwikkelingen, dus je vak blijft verfrissend.”

erwin woolthuis

Erwin Klein Woolthuis, kaderhuisarts diabetes regio Gelderse Vallei –

Toen ik de kaderopleiding diabetes kon gaan volgen, greep ik die kans met twee handen aan! Niet alleen bereid je je medische kennis over diabetes uit, ook leer je hoe de diabeteszorg is georganiseerd. Stages, zoals meelopen met een regionale internist en podotherapeut, waren leuk en heel zinvol. Inmiddels ben ik alweer jaren kaderhuisarts diabetes voor onze zorggroep. Praktijkondersteuners en huisartsen weten me goed te vinden met hun diabetesvragen. En regelmatig heb ik overleg met internisten, podotherapeuten en andere ketenpartners over regionale werkafspraken. Het lidmaatschap van de DiHAG is hierbij essentieel. Tijdens de kwartaalbijeenkomsten ontmoet je collega’s en hou je je diabeteskennis op pijl. Je blijft op de hoogte van de nieuwste richtlijnen door mee te schrijven of deze te becommentariëren. Inmiddels ben ik als bestuurslid van de DiHAG ook actief in overleggen met andere diabetesorganisaties zoals de Nederlandse Diabetes Federatie. Naast mijn eigen praktijk geeft dit de verdieping en extra uitdaging die ik nodig heb.”

Anneloes Kerssen, kaderhuisarts diabetes regio Leiden / Den Haag

Anneloes Kerssen, kaderhuisarts diabetes regio Leiden / Den Haag –

“In mijn opleidingstijd heb ik wetenschappelijk onderzoek gedaan bij mensen met diabetes. Daarom was het een logische stap om na mijn huisartsopleiding de kaderopleiding diabetes te gaan volgen. Ik vind het prettig om naast het dagelijkse werk als huisarts verdieping te zoeken in één vakgebied. Het houdt me scherp en daagt me uit. Daarbij is het waardevol (en leuk!) om kennis en ideeën te delen met collega’s in de regio en in het land. Mijn hart ligt bij het onderwijs en de wetenschap, mijn uitdaging ligt in de organisatie van zorg.”

Voor wie?

U bent huisarts en bereid en beschikbaar om de diabeteszorg zowel in uw eigen praktijk als in de regio naar een hoger niveau te tillen. U zoekt verdieping. U heeft de mogelijkheid om tijd vrij te maken voor zelfstudie, het volgen van onderwijs, het lopen van enkele dagdelen stages en het uitvoeren van praktijkopdrachten, liefst in uw regionale zorggroep.

Na het succesvol afronden van de kaderopleiding mag u zichzelf kaderhuisarts diabetes noemen. U kunt lid worden van de Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG), de expertgroep van en sociaal netwerk voor alle kaderhuisartsen diabetes. De DiHAG vertegenwoordigt het NHG en de LHV daar waar het diabeteszorg betreft, en beslist dus mee over het landelijk beleid op het gebied van de diabeteszorg. Daarnaast is de DiHAG een sociaal netwerk voor de kaderhuisartsen diabetes: u komt viermaal per jaar bijeen om nieuws en ervaringen uit te wisselen. Ook is er op HAweb een groep voor de DiHAG-leden.

Kosten en tijdsinvestering

De prijs van de kaderopleiding bedraagt (afhankelijk van het aantal deelnemers per lichting) ongeveer € 10.000 en wordt meestal door de zorggroep betaald. De opleiding duurt twee jaar, waarbij de studiebelasting gemiddeld één dag per week is. De opleiding bevat tien plenaire bijeenkomsten, acht dagdelen met de mentorgroep, zeven dagdelen stage en tweemaal een tweedaagse bijeenkomst.

Accreditering

De kaderopleiding is geaccrediteerd voor 40 uur per studiejaar; ieder semester krijgt u 20 studiepunten. U verzamelt de gegevens van al uw activiteiten op diabetesgebied in een digitaal portfolio. Als dit portfolio voldoet aan de opleidingseisen, ontvangt u een certificaat en wordt u ingeschreven in het register van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) als Kaderhuisarts Diabetes.

Locatie

De plenaire bijeenkomsten vinden plaats in Zeist, de bijeenkomsten met de mentorgroep worden regionaal georganiseerd. De tweedaagse bijeenkomsten vinden op een centrale locatie in Nederland plaats.

Organisatie

Deze NHG-Kaderopleiding wordt georganiseerd vanuit het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Studieprogramma

Meer gedetailleerde informatie over de NHG-Kaderopleiding Diabetes vindt u te zijner tijd in de studiewijzer van de opleiding.

Vragen?


Heeft u nog vragen over de NHG-Kaderopleiding Diabetes? Neemt u dan vooral contact op met dr. Bertien Hart, coördinator van de opleiding:

Dr. Bertien Hart, huisarts en kaderhuisarts diabetes
Coördinator NHG-Kaderopleiding Diabetes
E-mail: h.e.hart@umcutrecht.nl
Telefoonnummer: 06 – 16950844