Vaardigheden kaderhuisarts  

Een kaderhuisarts heeft de volgende vaardigheden, ze: 

  • stelt deze deskundigheid beschikbaar in netwerken op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 
  • staat binnen de eigen praktijk model voor het huisartsgeneeskundig handelen op het betreffende deelgebied, waarmee de praktijk kan worden gezien als een voorbeeld van good practices. 
  • behartigt binnen de lokale en regionale context de belangen voor het betreffende deelgebied en kan collega-huisartsen adviseren bij, helpen met en bijscholen over verbetering van de eerstelijnszorg, praktijkvoering en samenwerking. 
  • kan projecten opzetten die de samenwerking in de regio verbeteren. 
  • participeert in landelijke netwerken op het terrein waarop hij of zij deskundig is. 
  • onderhoudt zijn of haar deskundigheid door relevante ontwikkelingen in het betreffende deelgebied te volgen.

Competenties kaderhuisarts  

Er zijn 8 competenties: behandelen, praktijkvoering verbeteren, adviseren, 
initiëren, bijscholen, netwerken, ontwikkelen en wetenschappelijke ontwikkeling.