Introductie

Het beleid bij hart- en vaatziekten is in beweging. Was 20 jaar geleden slechts symptomatische behandeling mogelijk, tegenwoordig is de prognose van vrijwel alle hart- en vaatziekten te beïnvloeden. Door de wetenschappelijke- en technische ontwikkelingen zijn de overlevingskansen na een cardiovasculair probleem gestegen maar neemt het aantal chronisch zieken toe.

De regie van de preventieve, acute en chronische zorg ligt bij de huisarts. Het is een uitdaging om deze zorg goed inhoud te geven en te organiseren. Wetenschappelijke kennis is hiervoor onontbeerlijk. Een kaderopleiding leidt de deelnemende huisartsen op tot experts. De eerste taak van kaderhuisartsen-HVZ is het optimaliseren van de klinische zorg voor de eigen cardiovasculaire patiënten. Consultatie van collegae, onderwijs, richtlijnontwikkeling en deelname aan onderzoek behoren ook tot het palet van de kaderarts. Deze kan daardoor een rol vervullen bij opleiding, nascholing, alsook in vakgroepen huisartsgeneeskunde, regionale en nationale overlegstructuren.

De opleiding bestaat uit 6 x 2 onderwijsdagen (in Roermond), mentorgroep-bijeenkomsten in de eigen regio en (praktijk) opdrachten en vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld 7 uur per week. De opleiding leidt tot een CHBB-certificering. Van het begin af aan is men lid van de expertvereniging HartVaatHag. De kaderhuisartsen zijn veel gevraagd onderwijs, nascholing, overleg met specialisten en verzekeraars, NHG-standaarden. Zij zijn geregeld adviseur voor zorggroepen.

Plaats

Theaterhotel de Oranjerie, Roermond

Meer informatie en aanmelding

Verdere informatie is hier te vinden en te verkrijgen bij de heer Andrew Oostindjer

 a.oostindjer@maastrichtuniversity.nl