Start opleiding en aanmelden

De inschrijving voor Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2023-2025 is gesloten. Heeft u belangstelling voor Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2025-2027? Kijk dan op de website kaderopleidingpalliatievezorg.nl

Introductie

Palliatieve zorg wordt in Nederland beschouwd als onderdeel van reguliere zorg en zorgverleners worden geacht kwalitatief goede palliatieve zorg te kunnen verlenen. De Kaderopleiding Palliatieve Zorg wil de deskundigheid van artsen met betrekking tot palliatieve zorg vergroten, zodat zij in staat zijn patiënten goede zorg te bieden en andere zorgverleners op dit gebied te ondersteunen door het geven van informatie of adviezen en het verzorgen van scholing. De Kaderopleiding is bedoeld voor alle artsen die palliatieve zorg verlenen.

De laatste jaren zijn er, naast onderwijs, ook veel andere initiatieven ontplooid om palliatieve zorg te ontwikkelen. Zo zijn er sinds 1998 in Nederland consultatieteams palliatieve zorg gestart die door zorgverleners geraadpleegd kunnen worden. Deze multidisciplinaire teams bestaan uit verpleegkundigen, (kader)huisartsen, verpleeghuisartsen, pastores, psychologen en medisch specialisten. Daarnaast worden in de ziekenhuizen palliatieve teams gevormd, waarin steeds meer kaderhuisartsen participeren. Ook begeleiden kaderhuisartsen peergroups Palliatieve zorg en palliatieve thuiszorggroepen (PaTz) als consulent. In de Kaderopleiding wordt daarom veel aandacht besteed aan consultatievaardigheden.

Doelen

De arts die de Kaderopleiding Palliatieve Zorg heeft gevolgd:

  • past kennis en vaardigheden op het gebied van de palliatieve zorg op een gespecialiseerd niveau toe;
  • verleent op een gestructureerde wijze consultatie aan andere zorgverleners;
  • bevordert deskundigheid op het gebied van de palliatieve zorg door het geven van onderwijs;
  • beoordeelt wetenschappelijke literatuur op kritische wijze en past uitkomsten toe in het eigen werk.

De kaderopleiding in hoofdlijnen

De Kaderopleiding bestaat uit 20 cursusdagen verspreid over ruim anderhalf jaar. Deze dagen worden georganiseerd als 10 tweedaagse bijeenkomsten die telkens plaats vinden op donderdag en vrijdag. Als voorbereiding op iedere tweedaagse ontvangen de deelnemers een literatuurpakket. Aan het cursorische deel van de opleiding nemen deskundigen deel die tot de (inter)nationale top van het vakgebied behoren. In kleine groepen wordt met een vaste begeleider gewerkt aan het trainen van consultatievaardigheden. Ook het leerproces wordt gevolgd en geëvalueerd in deze kleine groepen.

De deelnemers werken na iedere tweedaagse een opdracht uit die betrekking heeft op één van de behandelde onderwerpen. Daarnaast zijn een onderwijspresentatie, een stage, een kwaliteitsverbeterproject en een portfolio onderdeel van de opleiding. De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld 7 uur per week (inclusief de opleidingsdagen).

Organisatie

De postacademische Kaderopleiding Palliatieve Zorg wordt georganiseerd door Amsterdam UMC, afdeling Huisartsgeneeskunde en GERION, opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, afdeling Ouderengeneeskunde.

Plaats

Het onderwijs vindt plaats in Beekbergen.

Meer informatie en aanmelding

Meer informatie kunt u vinden op www.kaderopleidingpalliatievezorg.nl.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Carla Juffermans, huisarts (email: c.c.m.juffermans@amsterdamumc.nl), Hermien Goderie-Plomp (email: h.w.plomp@amsterdamumc.nl) of Gerda van Zoen, secretariaat (telefoon: 020 – 566 21 84, email: kpz@amsterdamumc.nl).