U bent hier

Kaderopleidingen voor huisartsen

De kaderhuisarts heeft specifieke deskundigheid op een deelgebied binnen de huisartsgeneeskunde. Voor diverse zorgverleners- en aanbieders is de kaderhuisarts het aanspreekpunt hiervoor. Heeft u deze NHG-Kaderopleiding met goed gevolg afgerond, dan mag u zichzelf kaderhuisarts noemen. Wij erkennen dit diploma.

Wat is een NHG-Kaderopleiding?

Kaderopleidingen zijn functiegerichte opleidingen en worden uitgevoerd door universitaire huisartsinstituten. Het NHG is eindverantwoordelijk voor het programma. Deze parttime opleidingen duren anderhalf tot 2 jaar met een studiebelasting van ongeveer 1 dag per week. Het NHG erkent momenteel 11 kaderopleidingen.

--> Bekijk dit filmpje voor een uitleg over NHG-Kaderopleidingen

Competentieprofiel huisartsen

Een kaderhuisarts heeft de volgende vaardigheden, ze:

  • stelt deze deskundigheid beschikbaar in netwerken op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
  • staat binnen de eigen praktijk model voor het huisartsgeneeskundig handelen op het betreffende deelgebied, waarmee de praktijk kan worden gezien als een voorbeeld van good practices.
  • behartigt binnen de lokale en regionale context de belangen voor het betreffende deelgebied en kan collega-huisartsen adviseren bij, helpen met en bijscholen over verbetering van de eerstelijnszorg, praktijkvoering en samenwerking.
  • kan projecten opzetten die de samenwerking in de regio verbeteren.
  • participeert in landelijke netwerken op het terrein waarop hij of zij deskundig is.
  • onderhoudt zijn of haar deskundigheid door relevante ontwikkelingen in het betreffende deelgebied te volgen.

Er zijn 8 competenties: behandelen, praktijkvoering verbeteren, adviseren,
initiëren, bijscholen, netwerken, ontwikkelen en wetenschappelijke ontwikkeling.

--> Bekijk het competentieprofiel voor kaderhuisartsen (pdf)

Overzicht NHG-Kaderopleidingen

NHG-KaderopleidingHuidige opleidingEerstvolgendeCoördinator

Astma en COPD 

 

Maart 2023

Erik Bischoff

Beleid en Beheer

 Onbekend 

 

 

Bewegingsapparaat 

 

10 maart 2022

Gerrit-Jan Vrielink

Diabetes 

Maart 2021

Maart 2023

Bertien Hart

GGZ 

September 2021

 

Ietje de Vries 

Hart- en Vaatziekten

Maart 2021

 

Robert Willemsen 

Huisarts en Spoedzorg 

 

6 april 2022

Martijn Rutten

Ouderengeneeskunde

 

31 maart 2022

Annet Wind

Palliatieve Zorg

November 2021

 

Marijke van Daelen

Supervisie en Coaching

September 2022

September 2024               

Meino Terwel       

Urogynaecologie 

 

2 september 2022

Doreth Teunissen

Wetenschap onderzoek 

Onbekend