U bent hier

Kaderopleidingen voor huisartsen

De kaderhuisarts heeft specifieke deskundigheid op een deelgebied binnen de huisartsgeneeskunde. Voor diverse zorgverleners- en aanbieders is de kaderhuisarts het aanspreekpunt hiervoor. Heeft u deze NHG-Kaderopleiding met goed gevolg afgerond, dan mag u zichzelf kaderhuisarts noemen. Wij erkennen dit diploma.

Wat is een kaderopleiding?

Kaderopleidingen zijn functiegerichte opleidingen en worden uitgevoerd door universitaire huisartsinstituten. Het NHG is eindverantwoordelijk voor het programma. Deze parttime opleidingen duren anderhalf tot 2 jaar met een studiebelasting van ongeveer 1 dag per week. Het NHG erkent momenteel 12 kaderopleidingen.

 

 

Competentieprofiel huisartsen

Een kaderhuisarts heeft de volgende vaardigheden, ze:

  • stelt deze deskundigheid beschikbaar in netwerken op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
  • staat binnen de eigen praktijk model voor het huisartsgeneeskundig handelen op het betreffende deelgebied, waarmee de praktijk kan worden gezien als een voorbeeld van good practices.
  • behartigt binnen de lokale en regionale context de belangen voor het betreffende deelgebied en kan collega-huisartsen adviseren bij, helpen met en bijscholen over verbetering van de eerstelijnszorg, praktijkvoering en samenwerking.
  • kan projecten opzetten die de samenwerking in de regio verbeteren.
  • participeert in landelijke netwerken op het terrein waarop hij of zij deskundig is.
  • onderhoudt zijn of haar deskundigheid door relevante ontwikkelingen in het betreffende deelgebied te volgen.

Er zijn 8 competenties: behandelen, praktijkvoering verbeteren, adviseren,
initiëren, bijscholen, netwerken, ontwikkelen en wetenschappelijke ontwikkeling. Bekijk het competentieprofiel voor kaderhuisartsen (pdf).

Overzicht kaderopleidingen