U bent hier

Kaderhuisartsen, expertgroepen en NHG: hoe zit het precies?

13 januari, 2020

Diverse kaderopleidingen, ruim 650 kaderhuisartsen, 12 expertgroepen én het NHG. Allemaal belangrijke stakeholders in ons vakgebied. Maar hoe verhouden deze zich tot elkaar? Hoe werken ze samen? Wat zijn de verschillen? Wat levert dat op voor de huisartsgeneeskundige zorg?

Deze en andere vragen horen we vaker. Daarom is er samen met een aantal kaderhuisartsen en expertgroepen een video ontwikkeld waarin we antwoorden op bovenstaande vragen proberen te geven. 

 

NHG-Kaderopleidingen 

De NHG-Kaderopleidingen zijn functiegerichte opleidingen die uitgevoerd worden door de universitaire huisartsinstituten, onder eindverantwoordelijkheid van het NHG. Het zijn parttime opleidingen van anderhalf tot twee jaar met een studiebelasting van ongeveer één dag per week. De opleidingen starten doorgaans eenmaal per twee jaar. Bekijk het overzicht van de lopende en startende kaderopleidingen. 

CHBB 

Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden is in 2005 opgericht en heeft als doel het borgen van de kwaliteit van (bijzondere) huisartsenzorg, het ondersteunen van (regionale) kwaliteitsverbetering op specifieke terreinen en het geven van duidelijkheid aan andere partijen over de bijzondere bekwaamheden van de betreffende huisartsen. Versterking van de eerstelijns zorg staat bij dit streven voorop. Op de website is een zoekmodule beschikbaar waar Kaderhuisartsen en erkende Kwaliteitsconsulenten gevonden kunnen worden. 

NHG-Expertgroepen 

Er zijn inmiddels 12 expertgroepen voor diverse specialisaties:   

Het BOHAG-bestuur heeft samen met zijn leden besloten om ook bijzondere leden toe te laten. Dit zijn huisartsen die de kaderopleiding Beleid en Beheer hebben gedaan, maar die niet (meer) geregistreerd zijn bij het CHBB. Daarnaast geldt dit ook voor mensen (o.a. huisartsen) met een soortgelijke opleiding die werkzaam zijn in hetzelfde werkveld als de kaderhuisarts B&B. Met deze aanpassing hoopt het bestuur een grotere groep gelijkdenkenden bij elkaar te krijgen. Voor al het werk dat in de huisartsenzorg gedaan moet worden, is het goed om de krachten te bundelen. Meer informatie en een inschrijfformulier is te vinden op de website.