U bent hier

Hartstichting start landelijke bloeddruk campagne

17 mei, 2019

De Hartstichting wil mensen met een hoge bloeddruk eerder opsporen om zo het groeiend aantal hart- en vaatpatiënten een halt toe te roepen. Daarom organiseert zij van 27 mei tot en met 8 juni een landelijke bloeddruk campagne, met als doel het regelmatig meten van de bloeddruk de norm maken. U kunt hierdoor extra vragen of mensen op het spreekuur krijgen.

Deze campagne is de eerste stap in een meerjarige campagne, waarbij de Hartstichting inzet op bewustwording van de diverse risicofactoren op hart- en vaatziekten.

Openbare meetlocaties

De Hartstichting richt van 27 mei tot en met 8 juni door heel Nederland ruim 200 openbare meetlocaties in. Zo worden mensen van 40 jaar en ouder in staat gesteld gratis hun bloeddruk te laten meten bij bijvoorbeeld bibliotheken, thuiszorgwinkels en supermarkten. De medewerkers van de meetlocaties zijn door de Hartstichting getraind. Naar aanleiding van de meting krijgen mensen op de meetlocaties adviezen voor een gezonde leefstijl en zo nodig het advies hun bloeddruk een periode herhaaldelijk zelf te meten. Voor aanvullende informatie worden zij verwezen naar de Hartstichting.

Adviezen

Het streven is dat alleen mensen bij een huisarts terechtkomen die daar daadwerkelijk horen. Alleen mensen met een bovendruk hoger dan 180 mmHg wordt geadviseerd dezelfde dag contact op te nemen met hun huisartsenpraktijk. Mensen met een hoge bloeddruk (140-180 mmHg) wordt geadviseerd herhaaldelijk te meten en bij een herhaaldelijk hoge bloeddruk contact op te nemen met de huisartsenpraktijk voor het opstellen van een risicoprofiel. 

Pilot

De Hartstichting is zich bewust van de zorg die onder huisartsen bestaat dat de bloeddruk campagne de druk op de praktijk verhoogt. Eerder dit jaar heeft de Hartstichting een pilot gehouden waarbij op diverse openbare locaties bloeddrukmetingen zijn verricht. Uit deze pilot is gebleken dat 30% van de metingen boven de 140 mmHg was. Naar schatting zullen bij de komende campagne 40.000 mensen hun bloeddruk laten meten, wat impliceert dat 12.000 mensen met een hoge bloeddruk worden opgespoord. Indien alle mensen die het advies krijgen dezelfde dag of na herhaalde metingen contact op te nemen met de huisartsenpraktijk dit daadwerkelijk doen, komt dat neer op maximaal 4 tot 5 personen per huisartsenpraktijk.

Evaluatie en vervolg

De Hartstichting evalueert de effecten van de campagne en gaat daarover in gesprek met het NHG en (kader)huisartsen. Het is de bedoeling om de campagne een aantal jaren te herhalen. 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met David Smeekes, huisarts en werkzaam bij de Hartstichting.
d.smeekes@hartstichting.nl