U bent hier

ABCDE-kaart meer toegespitst op de eerstelijn

9 november, 2021

De ABCDE-kaart, een checklist bij spoedeisende situaties, is onlangs geactualiseerd. Het NHG en Schola Medica hebben het ABCDE-schema meer toegespitst op de eerstelijn. Voor het eerst is er een online versie beschikbaar. Deze online versie is ook op mobiele apparaten te raadplegen zonder de PDF-versie te downloaden.

De herziene ABCDE-kaart is meer gericht op de handelingen die huisartsen en huisartsen in opleiding in de praktijk uitvoeren. De eerdere versie van de ABCDE-kaart was te veel op de tweedelijnszorg gericht. De interventies die genoemd stonden bij A (ademweg) en C (circulatie) worden meestal niet in de eerstelijn gebruikt. Deze interventies zijn verwijderd uit het schema.  

> Ga naar de herziene ABCDE-kaart 

Andere belangrijke wijzingen in de herziene ABCDE-kaart 

  • Bij de tabel voor de normaalwaarden van adem- en hartfrequentie en schatting van het gewicht per leeftijdscategorie is de APLS compact BSL 2019 gebruikt. Deze waarden blijken nauwkeuriger te zijn dan die in de LPA tabel uit 2016. 
  • Het onderzoek van het abdomen bij C (circulatie) is als vast onderdeel toegevoegd. De aanbevolen interventies bij C zijn wat uitgebreider. 
  • De SBARR methode is uitgewerkt en de lay-out is beter leesbaar. 
  • Er is een QR-code toegevoegd voor het NHG-Overzicht geneesmiddelen in spoedeisende situaties. 

alle wijzigingen in het ABCDE-schema

Structuur, uniformiteit en zelfverzekerdheid 

De ABCDE-systematiek is een methode om bij de opvang van acuut zieke patiënten vitale stoornissen of bedreigingen systematisch na te lopen, snel te herkennen en waar nodig te behandelen. De meest bedreigende het eerst. De systematiek brengt structuur aan in acute situaties, zorgt voor uniformiteit in de spoedzorgketen en vergroot ook de zelfverzekerdheid in het handelen. Op deze manier herken je de meest bedreigende aandoeningen als eerste en kun je die behandelen: treat first, what kills first. 

Totstandkoming 

Het NHG en Schola Medica hebben een werkgroep samengesteld om het ABCDE- schema te herzien. In deze werkgroep zaten vertegenwoordigers van de STARtclass van Schola Medica en van het NHG-uit de programma’s Spoedzorg en E-learning. 

Meer informatie