U bent hier

NHG-registratieadviezen ICPC in het medisch dossier

Hoe bepaalde medische problemen geregistreerd kunnen worden in het medisch dossier roept soms vragen op. Ter ondersteuning zijn bij een aantal NHG-Standaarden ICPC-registratieadviezen ontwikkeld.

De registratieadviezen helpen ook bij het eenduidig registreren van de zorg aan patiënten. Hierdoor wordt informatie over de geleverde zorg binnen één praktijk en in de hele zorgketen eenduidig vindbaar, uitwisselbaar en bruikbaar voor kwaliteitsindicatoren.

In de richtlijn Adequate Dossiervoering met het EPD zijn voor alle soorten informatie en dossierdelen registratieadviezen geformuleerd. Van de dossierdelen die niet of nog niet in alle HIS’en zijn geïmplementeerd, zijn telkens alternatieve registratieadviezen geformuleerd. Deze registratieadviezen zijn ook opgenomen bij de diverse dossierdelen in het HIS-Referentiemodel.

Naast deze algemene registratieadviezen zijn er voor enkele specifieke medische problemen aparte registratieadviezen ontwikkeld:

Contact

Voor vragen over registratieadviezen in het EPD kunt u contact opnemen met Heleen van Boetzelaer van de NHG-programma Informatisering Huisartsenzorg, email: h.vanboetzelaer@nhg.org