U bent hier

Tips bij het zoeken naar een ICPC code

Elk HIS heeft een zoekprogramma om semi-automatisch coderen van symptomen, klachten en ziekten mogelijk te maken. Hoewel de werking van het zoekprogramma afhankelijk is van het HIS dat u gebruikt, zijn er wel enkele algemene tips te geven.
  1. Gebruik zo specifiek mogelijke zoekwoorden; aspecifieke invoer leidt tot een brij van gepresenteerde mogelijkheden (de invoer 'pijn' leidt bijvoorbeeld tot 69 codes, de invoer 'hoofdpijn' tot 5 codes).
  2. Voer geen eindeloze tekstregels in om het programma te laten zoeken. ‘Heeft problemen op zijn werk door slaapgebrek na geboorte dochter’ leidt bijvoorbeeld tot tien codes. U kunt beter eerst ‘problemen op werk’ invoeren en na keuze van de code de rest van de tekst toevoegen.
  3. Het zoeksysteem biedt de mogelijkheid om op een deel van een woord te zoeken. Dit kan weliswaar het typewerk verminderen, maar het zoeken op delen van woorden kan leiden tot codes die u absoluut niet bedoelt (de invoer 'ang' leidt bijvoorbeeld niet alleen tot angina pectoris, maar ook tot tonsillitis en streptokokken angina, en tot alle ‘angst’-categorieën).
  4. Aarzel niet om gebruik te maken van symptoomdiagnoses. Dit geeft u de gelegenheid om in de tekst differentiaaldiagnoses toe te voegen zonder dat u hoger codeert dan waar u zeker van bent (coderen op een ‘true level of understanding’). Bijvoorbeeld: een patiënt komt met de klacht hoesten. Na onderzoek vermoedt u astma en besluit u enkele weken de PEF te meten. Handel bij de E-regel als volgt: typ eerst ‘hoesten’, stel het zoekprogramma in werking, leg in het EPD vast: hoesten [R05], en typ achter hoesten: ‘(astma?)’. De hele regel ziet er nu als volgt uit: ‘E hoesten (astma?) [R05]’.
  5. U kunt het systeem zo instellen dat ofwel de eigen invoer op de tekstregel blijft gehandhaafd, ofwel de titeltekst wordt overgenomen. Het is raadzaam om uw eigen tekst te handhaven. Dit doet meer recht aan uw werk en geeft de gelegenheid om uw overwegingen toe te voegen. Bijvoorbeeld: de invoer ‘maagpijn’ leidt tot de code D02, waarna de differentiële diagnose (ulcus? gastritis?) kan worden toegevoegd. De ICPC-omschrijving luidt dan: ‘Maagpijn (ulcus? gastritis?) [D02]’.
  6. Als u een code niet kunt vinden met de door u ingevoerde gegevens, zijn er enkele mogelijkheden:
  • ga na of u het zoekwoord goed heeft gespeld;
  • probeer een synoniem als zoekwoord;
  • zoek op hoofdstuk naar de juiste titel. De HIS’en bieden de mogelijkheid om op een hoofdstukletter en een zoekwoord te zoeken. Bijvoorbeeld: ‘D steen’;
  • als een zoekterm blijkt te ontbreken, laat dit dan weten aan het NHG. De trefwoordenlijst wordt regelmatig geactualiseerd.  

 

Meer lezen