U bent hier

ICPC en attentiewaarde

De NHG-Tabel ICPC codes van episodes die in aanmerking komen voor een attentiewaarde is bedoeld om de gebruiker van een EPD te helpen bij het adequaat vastleggen van episodes met attentiewaarde (probleemstatus).

De inhoud van deze tabel is gebaseerd op twee al bestaande lijsten met ICPC codes die automatisch aan de Probleemlijst moeten worden toegevoegd: de lijst van Hiddema en van het HAG-net AMC. De tabel is op grond van consensus in een werkgroep van huisartsen tot stand gekomen. De werkgroep heeft de ICPC ingedeeld in drie categorieën en per categorie criteria opgesteld. De lijst met ICPC codes is onder te verdelen in drie categorieën:

  • Categorie 0: ICPC codes die niet in aanmerking komen voor een attentiewaarde;
  • Categorie 1: ICPC codes die mogelijk in aanmerking komen voor een attentiewaarde en
  • Categorie 2: ICPC codes die bijna altijd in aanmerking komen voor een attentiewaarde.

De indeling in categorieën biedt een informatiesysteem de mogelijkheid om de gebruiker gedifferentieerd te adviseren bij het vastleggen van de attentiewaarde bij episodes. De tabel bevat alle ICPC codes in categorie 1 en 2. De tabel wordt door het NHG onderhouden.

Versie 7, november 2020

In november 2020 is versie 7 van NHG-Tabel 50 ICPC en attentiewaarde gepubliceerd, tegelijk met de nieuwe versie van de ICPC-1 tabel. Er is één ICPC-subcode met een attentiewaarde opgenomen: R83.03 Sars-Cov-2 (COVID-19) met attentiewaarde categorie 2.

Verkrijgbaarheid

Deze NHG-Tabel is te downloaden  voor licentiehouders ICPC-tabellen. Wanneer deze tabel is ingebouwd in het HIS, zal de huisarts beter geadviseerd worden bij het adequaat vastleggen van de episodes met attentiewaarde. De tabel is in te zien via deze link

Lees meer

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met NHG-afdeling Informatisering Huisartsenzorg via aut@nhg.org.