U bent hier

ICPC

De International Classification of Primary Care (ICPC) is in Nederland geaccepteerd als standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartspraktijk. In Nederland gebruiken huisartsen de ICPC-1.

De ICPC kent een internationaal vastgelegd niveau: hoofdstukken en rubrieken. Het beheer hiervan valt onder de WONCA.

Het NHG geeft de Nederlandse vertaling uit van de ICPC-1, inclusief de zogenaamde subrubrieken. Dit geeft de Nederlandse huisarts de mogelijkheid om een nadere detaillering binnen de internationaal vastgestelde rubrieken aan te brengen. Van de subrubrieken zijn in de loop der jaren verschillende versies gepubliceerd. Versie 5 van de ICPC-1 tabel dateert uit 2013. In maart 2018 is versie 6 uitgebracht.

Versie 6, maart 2018

In maart 2018 is een nieuwe versie van de ICPC-1 tabel en thesaurus uitgeleverd aan licentiehouders.

Op basis van feedback van leden, expertgroepen en de verenigingsraad is in deze versie de vertaling van sommige (sub)rubrieken aangepast aan de huidige terminologie, zijn er 10 nieuwe subrubrieken opgenomen en 5 komen te vervallen. Enkele voorbeelden: rubriek A20 is vertaald als Gesprek levenseinde/behandelwensen; er zijn een nieuwe subrubrieken toegevoegd voor actinische keratose en voor prikkelbare luchtwegen. De exacte wijzigingen zijn hier voor u op een rijtje gezet in de documentatie bij versie 6.
In mei 2018 is een nadere toelichting op de actualisatie van de ICPC-tabel gepubliceerd. Dat artikel geeft inzicht in enkele gevolgen van gewijzigde codes of subtitels. Ook is een advies op het doorvoeren van de gewijzigde subtitels gepubliceerd.

Online zoeken

Het is mogelijk de ICPC-1 online te doorzoeken.

Meer informatie

Contact

Voor vragen over de ICPC kunt u contact opnemen met Khing Njoo.