U bent hier

ICPC

De International Classification of Primary Care (ICPC) is in Nederland geaccepteerd als standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartspraktijk. In Nederland gebruiken huisartsen de ICPC-1.

De ICPC kent een internationaal vastgelegd niveau: hoofdstukken en rubrieken. Het beheer hiervan valt onder de WONCA.

Het NHG geeft de Nederlandse vertaling uit van de ICPC-1, inclusief de zogenaamde subrubrieken. Dit geeft de Nederlandse huisarts de mogelijkheid om een nadere detaillering binnen de internationaal vastgestelde rubrieken aan te brengen. Van de subrubrieken zijn in de loop der jaren verschillende versies gepubliceerd. De meest recente versie vindt u op de website voor NHG-Tabellen en het HIS-Referentiemodel.

ICPC

De International Classification of Primary Care (ICPC) is in Nederland geaccepteerd als standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartspraktijk. In Nederland gebruiken huisartsen de ICPC-1.

De ICPC kent een internationaal vastgelegd niveau: hoofdstukken en rubrieken. Het beheer hiervan valt onder de WONCA.

Het NHG geeft de Nederlandse vertaling uit van de ICPC-1, inclusief de zogenaamde subrubrieken. Dit geeft de Nederlandse huisarts de mogelijkheid om een nadere detaillering binnen de internationaal vastgestelde rubrieken aan te brengen. Van de subrubrieken zijn in de loop der jaren verschillende versies gepubliceerd. De meest recente versie vindt u op de website voor NHG-Tabellen en het HIS-Referentiemodel.

Versie 10, april 2022

In april 2022 is een nieuwe versie van de ICPC-1 tabel en thesaurus uitgeleverd aan licentiehouders. De exacte wijzigingen zijn beschreven in de documentatie bij versie 10.

Nieuwe ICPC subcodes

A01.01

Chronische pijn

A44

Immunisatie/preventieve medicatie algemeen

A50

Medicatie/recept/injectie algemeen

F99.07

Achtersteglasvochtmembraanloslating

K77.03

Hartfalen met behouden linkerventrikelejectiefractie

K77.04

Hartfalen met matige of verminderde linkerventrikelejectiefractie

N99.04

Cerebrale parese

R44

Immunisatie/preventieve medicatie ademhalingswegen

R83.04

Langdurige COVID-19

X49

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

X82.02

Genitale verminking vrouw

 

Wijzigingen

P21

Overactief(kind)/hyperkinetisch syndroom

 is gewijzigd in

P21 Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis

P70

Seniele dementie/Alzheimer

 is gewijzigd in

P70 Dementie

P70.02

Multi-infarct dementie

 is gewijzigd in

P70.02 Vasculaire dementie

P78

Neurasthenie/surmenage

 is gewijzigd in

P78 Overspanning

T82

Adipositas

is gewijzigd in

T82 Obesitas

 

Vervallen

K77.02          Chronische decompensatio cordis

Aanpassingen in ICPC thesaurus

Voor het vinden van de nieuwe subcodes zijn in de ICPC thesaurus de volgende trefwoorden opgenomen:

 • Ejectie
 • Ejectiefractie
 • AGVL
 • Achtersteglasvocht
 • Glasvochtloslating
 • Glasvochtmembraanloslating
 • Achtersteglasvochtmembraanloslating
 • Baxter
 • Baxterrol
 • Medicatierol
 • Verminking
 • Verminkt

 Aan de thesaurus zijn meerdere trefwoorden toegevoegd waardoor diverse ICPC’s beter te vinden zijn:

 • Overspanning
 • Aandachtsdeficientie
 • Hyperactiviteit
 • Reuscelarteriitis

Aanpassingen in ICPC gerelateerde NHG-Tabellen

NHG-Tabellen die gerelateerd zijn aan de ICPC-1 tabel, zijn tevens geactualiseerd. Daarom wordt nu ook een nieuwe versie gepubliceerd van:

Online zoeken

De ICPC-tabel is goed te doorzoeken met de online ICPC-1 zoeker.

Meer informatie

Contact

Voor vragen over de ICPC kunt u contact opnemen met Heleen van Boetzelaer van de NHG-afdeling Informatisering Huisartsenzorg, email: h.vanboetzelaer@nhg.org.