U bent hier

ICPC

De International Classification of Primary Care (ICPC) is in Nederland geaccepteerd als standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartspraktijk. In Nederland gebruiken huisartsen de ICPC-1.

De ICPC kent een internationaal vastgelegd niveau: hoofdstukken en rubrieken. Het beheer hiervan valt onder de WONCA.

Het NHG geeft de Nederlandse vertaling uit van de ICPC-1, inclusief de zogenaamde subrubrieken. Dit geeft de Nederlandse huisarts de mogelijkheid om een nadere detaillering binnen de internationaal vastgestelde rubrieken aan te brengen. Van de subrubrieken zijn in de loop der jaren verschillende versies gepubliceerd. Versie 5 van de ICPC-1 tabel dateert uit 2013. In maart 2018 verscheen versie 6. In september 2019 is versie 7 uitgebracht en inmiddels is versie 8 gepubliceerd in november 2020. De meest recente versie vindt u op de website voor NHG-Tabellen en het HIS-Referentiemodel.

Versie 8, november 2020

In november 2020 is een nieuwe versie van de ICPC-1 tabel en thesaurus uitgeleverd aan licentiehouders. De exacte wijzigingen zijn beschreven in de documentatie bij versie 8.

Nieuwe ICPC subcode

Deze versie wordt speciaal uitgebracht om in te spelen op de COVID-19 pandemie en de behoefte om bij mensen met bewezen COVID-19 infectie een specifieke ICPC-rubriek te kunnen registreren.

Hiervoor is de volgende ICPC subcode opgenomen: R83.03 SARS-CoV-2 (COVID-19)

Aanpassingen in ICPC thesaurus

Voor het vinden van de nieuwe subcode is de ICPC thesaurus aangepast met de volgende trefwoorden:

  • Sars
  • Corona
  • Covid

Aanpassingen in ICPC gerelateerd NHG-tabellen

NHG-Tabellen die verwijzen naar de ICPC-1 zijn tegelijk met de ICPC-1 geactualiseerd. Daarom wordt nu ook een nieuwe versie gepubliceerd van:

  • Tabel 50 ICPC codes van episodes met attentiewaarde

Online zoeken

Het is mogelijk de ICPC-1 online te doorzoeken.

Meer informatie

Contact

Voor vragen over de ICPC kunt u contact opnemen met NHG-afdeling Informatisering Huisartsenzorg, email: aut@nhg.org.