U bent hier

ICPC

De International Classification of Primary Care (ICPC) is in Nederland geaccepteerd als standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartspraktijk. In Nederland gebruiken huisartsen de ICPC-1.

De ICPC kent een internationaal vastgelegd niveau: hoofdstukken en rubrieken. Het beheer hiervan valt onder de WONCA.

Het NHG geeft de Nederlandse vertaling uit van de ICPC-1, inclusief de zogenaamde subrubrieken. Dit geeft de Nederlandse huisarts de mogelijkheid om een nadere detaillering binnen de internationaal vastgestelde rubrieken aan te brengen. Van de subrubrieken zijn in de loop der jaren verschillende versies gepubliceerd. Versie 5 van de ICPC-1 tabel dateert uit 2013. In maart 2018 verscheen versie 6. In september 2019 is versie 7 uitgebracht. De meest recente versie vindt u op de website voor NHG-Tabellen en het HIS-Referentiemodel.

Extra: Adviezen voor registratie met ICPC bij coronavirus/COVID-19

Er is geen aparte ICPC-code voor het coronavirus/COVID-19. Omdat er wel behoefte is om hierover in het dossier iets vast te leggen, geven we u in dit artikel adviezen daarvoor.

Versie 7, september 2019

In september 2019 is een nieuwe versie van de ICPC-1 tabel en thesaurus uitgeleverd aan licentiehouders. De exacte wijzigingen zijn hier voor u op een rijtje gezet in de documentatie bij versie 7.

Wijzigingen in ICPC subcodes

Naar aanleiding van feedback uit het veld, de Verenigingsraad van het NHG, werkgroepen voor NHG standaarden, kaderhuisartsen en andere expertgroepen zijn in de huidige ICPC-1 versie verschillende wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn tegen het licht gehouden van de ICPC-ICD koppeling en afgestemd met de ICPC adviseur van het Radboud-UMC.

Nieuw toegevoegde subcodes

D84.06 Barrett oesofagus L99.13 Arthritis psoriatica P76.02 Dysthymie P99.01 Autisme/autisme spectrum R29.02 Prikkelbare luchtwegen S99.11 Actinische keratose S99.12 Lichen sclerosus T99.12 Bijnierschorsinsufficiëntie T99.13 Adrenogenitaal syndroom U98 03 Albuminurie Vervallen ICPC subcodes R96.01 Hyperreactiviteit luchtwegen T99.09 Syndroom van Addison U98.01 Proteïnurie W14.01 Pessarium occlusivum W14.02 Prikpil 2

Tekstuele wijzigingen

De huidige Nederlandse vertaling van de ICPC stamt uit 1993. Een veelgehoorde opmerking is dat sommige termen uit de ICPC niet meer van deze tijd zijn, bijvoorbeeld hysterie. Gebruikers hebben het gevoel met een 'oud' instrument te werken, achter te lopen. Na overleg met onze ICPC adviseur zijn sommige omschrijvingen bij hoofdcodes en subcodes van een 'moderne' vertaling voorzien, zodat deze beter aansluiten bij de begrippen uit de NHG-standaarden en de huidige praktijk anno 2018. Enkele tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd in verband met interne consistentie van schrijfwijze. Zie bijlage 1.

Aanpassingen in ICPC thesaurus

Naar aanleiding van feedback uit het veld voor missende zoektermen en de nieuwe subcodes zijn de bestanden voor de ICPC thesaurus bijgewerkt. Het zoekalgoritme is ongewijzigd.

Aanpassingen in ICPC gerelateerd NHG-tabellen

NHG-Tabellen die verwijzen naar de ICPC-1 zijn tegelijk met de ICPC-1 geactualiseerd. Dit zijn:

Online zoeken

Het is mogelijk de ICPC-1 online te doorzoeken.

Meer informatie

Contact

Voor vragen over de ICPC kunt u contact opnemen met Khing Njoo.