U bent hier

ICPC

De International Classification of Primary Care (ICPC) is in Nederland geaccepteerd als standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartspraktijk. In Nederland gebruiken huisartsen de ICPC-1.

De ICPC kent een internationaal vastgelegd niveau: hoofdstukken en rubrieken. Het beheer hiervan valt onder de WONCA.

Het NHG geeft de Nederlandse vertaling uit van de ICPC-1, inclusief de zogenaamde subrubrieken. Dit geeft de Nederlandse huisarts de mogelijkheid om een nadere detaillering binnen de internationaal vastgestelde rubrieken aan te brengen. Van de subrubrieken zijn in de loop der jaren verschillende versies gepubliceerd. De meest recente versie vindt u op de website voor NHG-Tabellen en het HIS-Referentiemodel.

Versie 9, april 2021

In april 2021 is een nieuwe versie van de ICPC-1 tabel en thesaurus uitgeleverd aan licentiehouders. De exacte wijzigingen zijn beschreven in de documentatie bij versie 9.

Wijzigingen

Deze versie is een nieuwe subcode opgenomen: S97.03 Diabetisch voetulcus.

Sarcoïdosis is verplaatst naar een andere tractus. Hierdoor komt R83.02 te vervallen en is B99.02 Sarcoïdosis nieuw opgenomen.

Aanpassingen in ICPC thesaurus

Voor het vinden van de nieuwe subcode is de ICPC thesaurus aangepast met het trefwoord "diabetisch".

Aan de thesaurus zijn meerdere trefwoorden toegevoegd en relaties van trefwoorden naar rubrieken aangepast, zodat diverse ICPC's beter te vinden zijn. 

Aanpassingen in ICPC gerelateerd NHG-tabellen

NHG-Tabellen die verwijzen naar de ICPC-1 zijn tegelijk met de ICPC-1 geactualiseerd. Daarom wordt nu ook een nieuwe versie gepubliceerd van:

Online zoeken

De ICPC-tabel is goed te doorzoeken met de online ICPC-1 zoeker.

Meer informatie

Contact

Voor vragen over de ICPC kunt u contact opnemen met NHG-afdeling Informatisering Huisartsenzorg, email: h.vanboetzelaer@nhg.org.