U bent hier

ICT Richtlijnen

Het NHG ontwikkelt ICT-richtlijnen en ICT-standaarden voor de automatisering in uw praktijk. We geven daartoe communicatierichtlijnen uit, bijvoorbeeld over goede gegevensuitwisseling met andere zorgverleners en over adequate dossiervorming met het EPD. Daarnaast werken we aan standaardisatie van gegevensopslag in de zorg, via onder meer het HIS-Referentiemodel en diverse NHG-Tabellen. Niet alleen de huisarts informatiesystemen, maar ook de informatiesystemen van zorggroepen, laboratoria en apotheken, maken gebruik van deze NHG-tabellen. Standaardisatie bevordert de communicatie (gegevensoverdracht) tussen verschillende systemen en ook tussen gebruikers van één HIS.

Veel gedownloade ICT-richtlijnen

Specifieke ICT-richtlijnen Corona/COVID 

  • Adviezen voor registratie met ICPC bij coronavirus/COVID-19

In november heeft het NHG een nieuwe versie van de NHG Tabel ICPC-1 uitgebracht. Hierin is een subrubriek toegevoegd voor aangetoonde Covid-19. Meer informatie hierover en registratie adviezen voor andere Covid gerelateerde situaties kunt u vinden in dit artikel

  • ICT specificaties voor COVID-vaccinatieprogramma

In december 2020 zijn de ICT-specificaties voor COVID-vaccinatieprogramma tot stand gekomen, voor HIS-leveranciers. Lees of download ze hier.

Meer ICT-richtlijnen

Via onderstaande links ('Publicaties') kunt u meer achtergrond informatie vinden over recente NHG ICT-richtlijnen. Meestal kunt u de inhoud ervan meteen downloaden.

Tabellen en HIS-referentiemodel

De NHG-Tabellen en het HIS-Referentiemodel kunt u inkijken via deze link. Licentiehouders kunnen via dezelfde link inloggen om bronbestanden en bijbehorende documentatie te downloaden.