U bent hier

ICT Richtlijnen

Het NHG ontwikkelt richtlijnen en standaarden voor de automatisering in uw praktijk. Dit gebeurt middels communicatie richtlijnen, bijvoorbeeld over goede gegevensuitwisseling en adequate dossiervorming met het EPD. Daarnaast vindt standaardisatie plaats via onder meer het HIS-Referentiemodel en diverse NHG-Tabellen. Ook andere informatiesystemen, zoals die van zorggroepen, laboratoria en apotheken, maken gebruik van deze tabellen. Deze standaardisatie bevordert de communicatie tussen verschillende systemen en ook de communicatie tussen gebruikers van één HIS.

Via onderstaande links kunt u meer achtergrond informatie vinden over de richtlijnen. Meestal kunt u de inhoud ervan meteen downloaden.

De NHG-Tabellen en het HIS-Referentiemodel kunt u inkijken via deze link. Licentiehouders kunnen via dezelfde link inloggen om bronbestanden en bijbehorende documentatie te downloaden.