U bent hier

Samenwerkingsrichtlijnen

Samen met wetenschappelijke partnerorganisaties en beroepsorganisaties uit het veld, zowel uit eerste als tweede lijn, worden richtlijnen en producten rondom verschillende thema’s ontwikkeld.

Landelijke Samenwerkings Afspraken (LESA)

Een Landelijke Samenwerkingsafspraak (LESA) heeft tot doel landelijke uitgangspunten te formuleren voor het maken van werkafspraken in de regio. De LESA sluit aan bij bestaande richtlijnen van de beroepsgroepen, voor de huisartsen zijn dit de NHG-Standaarden.

Landelijke Transmurale Afspraken (LTA)

De aanbevelingen en aandachtspunten uit een Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) kunnen worden gebruikt om lokaal samenwerkingsafspraken te maken en zo bij te dragen aan een herkenbaar, eenduidig beleid en continuiteit in de zorg.

Verder lezen

Voor meer achtergrondinformatie kunt u terecht op de pagina 'Toelichting Samenwerkingsrichtlijnen'.