U bent hier

Richtlijnen en Praktijk

U vindt hier een overzicht van alle inhoudelijk informatie die het NHG te bieden heeft, inclusief alle NHG-Standaarden.
Voor het aanschaffen van producten verwijzen wij u graag naar onze winkel.

Richtlijnen

Het NHG ontwikkelt naast de bekende NHG-Standaarden ook NHG-Behandelrichtlijnen, multidisciplinaire richtlijnen en richtlijnen voor de automatisering in de huisartsenpraktijk.

NHG-Standaarden

  • Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen.

NHG-Zorgmodules

  • Richtlijnen voor het versterken van de rol van de patiënt bij het omgaan met ziekte en gezondheid.

NHG-Behandelrichtlijnen

  • Door het NHG ontwikkelde richtlijnen waarop de huisarts zijn voorschrijfbeleid kan baseren.

Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken

Landelijke Transmurale Afspraken

Medisch inhoudelijke standpunten

Multidisciplinaire richtlijnen

Zeldzame ziekten

  • Huisartsenbrochures voor de behandeling en begeleiding van mensen met zeldzame aandoeningen.

ICT Richtlijnen

Praktijkorganisatie

Het NHG ontwikkelt vele producten om de huisarts te ondersteunen bij zowel de implementatie van NHG-standaarden en overige richtlijnen, als het kwaliteitsbeleid en de organisatie van de praktijk.

Organisatie van kwaliteit

  • Ondersteuning bij organisatie en systematische bewaking van kwaliteit binnen de huisartsenvoorziening.

Patiëntveiligheid

  • Samen kijken naar en leren van fouten, maar ook het inschatten van risico’s.

Klachtenopvang

  • Signaleren van onvrede en opvangen/ afhandelen van klachten over de zorgverlening 

ICT in uw praktijk

Preventie

  • Ondersteuning aan huisartsen bij de uitvoering van preventie.

Visitatie

NHG-Praktijkaccreditering

Patiëntenvoorlichting/Thuisarts

Spreekuurondersteuning

Patiëntervaringen

  • Wat vinden patiënten van de zorg die huisartsen en hun medewerkers leveren?

Beheer medische instrumenten en - materialen