Gaat u (voor het eerst) aan de slag met het veilig melden van incidenten (VIM)? Vanuit de kwaliteitsreis is een routekaart Veilig Incidenten Melden ontwikkeld. Deze onderstaande routekaart helpt u om het werken met VIM in uw praktijk te stimuleren.

Als u daadwerkelijk wilt starten met het melden van incidenten gebruik dan de Voorbeeldprocedure Veilig Incidenten Melden

Routekaart Veilig Incidenten Melden

Wat  

Bij het Veilig Incidenten Melden (VIM) gaat het om de vraag: wat ging er (bijna) mis? Hierdoor kunt u structurele weeffouten in de organisatie van de zorgverlening op het spoor komen en grotere fouten in de toekomst voorkomen. Een goede VIM-procedure zorgt voor het systematisch intern melden, registreren, analyseren en herstellen van (bijna-)incidenten. Het is een hulpmiddel om het gesprek over (patiënt)veiligheid aan te gaan en verbeteracties te formuleren. Dit is een onmisbaar onderdeel van het kwaliteitsbeleid, waarbij het samen leren en verbeteren centraal staat.  

Aan de slag  

Stel uzelf de volgende vragen:  

  • Wat ging er (bijna) mis?  
  • Wat heeft u gedaan, of wat deed de ander?  
  • Welke factoren zorgden ervoor dat het zo is gelopen?  
  • Hoe kunt u een dergelijke situatie in de toekomst voorkomen en wat is daarvoor nodig?  

Leg het incident vast; denk hierbij aan:  

  • Registratie in het kwaliteitssysteem (indien mogelijk)  
  • Aanmaken van een VIM-patiënt in het HIS  
  • Lijst met kleine meldingen zonder persoonsgegevens: maak bij veelvoorkomende meldingen over 1 onderwerp alsnog een VIM-melding aan  

Maak het bespreekbaar:

  • Analyseer de VIM-melding  
  • Maak het bespreken van VIM-meldingen een vast agendapunt van een werkoverleg (indien aanwezig)  
  • Maak een (anonieme) ‘VIM-melding van de maand’ en deel dit binnen de praktijk of indien aanwezig in de zorg- of toetsgroep  

Leren door VIM:

Gebruik VIM-meldingen als spiegelinformatie om er samen van te leren en te verbeteren. Maak zo nodig een verbeterplan van de gewenste acties.  

Tools/ondersteunende producten