Belang interne procedure Veilig Incidenten Melden

  • Patiëntveiligheid wordt als belangrijk onderdeel van structureel kwaliteitsbeleid van huisartsenvoorzieningen gezien. Dat geldt in het bijzonder voor VIM-procedures.
  • Melding van (bijna-) incidenten is nuttig omdat vroegtijdige onderkenning van vermijdbare fouten kan voorkomen dat later grotere incidenten of zelfs calamiteiten ontstaan. Dit komt de patiëntveiligheid en daarmee het werkplezier ten goede.
  • Voor de meeste huisartsenvoorzieningen is de VIM-procedure al bekend terrein, omdat deze vereist is in het kader van certificering van huisartsenvoorzieningen (o.a. NHG-Praktijkaccreditering, HKZ, NEN ISO 9001).
  • Door de incidenten niet persoonsgebonden maar systeemgebonden te benaderen kunnen medewerkers veilig leren. Dit moet leiden tot een cultuur waarin het melden en bespreken van incidenten vanzelfsprekend wordt. Leidinggevenden hebben daarin een voorbeeldfunctie.
  • Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat organisaties waarin men open en constructief met incidenten omgaat beter presteren dan organisaties waarin incidenten worden genegeerd. Medewerkers en eventueel betrokken patiënten waarderen de open cultuur.
  • Een goede VIM-procedure kan ook helpen in de persoonlijke verwerking van een incident of calamiteit. Hierdoor is er minder onzekerheid en angst voor toekomstige incidenten of complicaties.