Lees deze adviezen en tips

 • Maak het melden voor de medewerkers zo makkelijk mogelijk, zodat zij het niet als grote belasting en extra werk ervaren. U kunt gebruik maken van het voorbeeld-VIM-meldformulier en bijvoorbeeld enkele malen per jaar een Meldweek instellen. Tussendoor kan iedereen natuurlijk incidenten blijven melden.
 • Begin binnen uw eigen huisartsenvoorziening; u kunt de registratie en bespreking van incidenten in een later stadium altijd nog uitbreiden naar andere organisaties of zorgverleners met wie u samenwerkt.
 • Zorg voor een eenvoudige verbinding met het kwaliteitssysteem van uw organisatie:
  • Gebruik de uitkomsten van analyse en herstelacties van gemelde incidenten als bron voor verbeteringen.
  • Overweeg in hoeverre aanpassing van beleid en afgeleide werkafspraken/protocollen noodzakelijk is.
  • Spreek af binnen welke termijn eventuele vervolgacties in de praktijk uitgevoerd worden en houd deze in de gaten.
 • Bedenk hoe u bij een groter incident of een calamiteit met elkaar omgaat. Overweeg externe begeleiding of stel een procedure vast.
 • Meld calamiteiten altijd aan de Inspectie van Volksgezondheid. Indien u twijfelt of een incident een calamiteit is, informeer dan eerst via IGJ.nl | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Zie ook Calamiteiten | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl)en ‘Brochure Calamiteiten Wkkgz melden aan IGJ ’.

 • Zorg voor passende (patiënten-)voorlichting. Een goed werkende VIM-procedure wordt gezien als positief kenmerk van uw huisartsenvoorziening.
  • Maak een duidelijke uitleg over VIM voor de patiënten.
  • Breng deze uitleg onder de aandacht van uw patiënten, bijvoorbeeld bij de kennismaking, op uw website, patiëntenfolder of in een nieuwsbrief.
  • Maak uw VIM-procedure ook toegankelijk voor collega’s buiten uw praktijk.

Naast het VIM is het ook goed om aandacht te besteden aan het Positieve Incidenten Melden (PIM). Dit kan het werkplezier en motivatie vergroten. De routekaart PIM (pdf) helpt u bij het introduceren van PIM.