Publicatiedatum: april 2021

Sommige specifieke medische problemen, roepen vragen op hoe deze adequaat te registreren in het medisch dossier. Voor een aantal NHG-Standaarden en problemen zijn NHG-Registratie- adviezen ontwikkeld met als doel landelijke eenduidige registratie van de zorg aan patiënten.

Voor het registratie van COVID-19 en gere- lateerde symptomen of klachten geldt het volgende advies:

R83.03 Sars-CoV-2 (COVID-19):

toepassen bij patiënten met bewezen CO- VID-19, ongeacht het klinisch beeld. Desge- wenst de tekst aanpassen op geleide van het klinisch beeld. Bewezen COVID-19 kan op basis van PCR of antigeensneltest.

R74 Acute infectie bovenste luchtwegen:

toepassen bij patiënten met klinische ver- schijnselen van COVID-19, maar niet bewezen. Evt. de tekst aanpassen. Evt. attentiewaarde toekennen.

A29 Andere algemene symptomen / klachten:

toepassen bij patiënten die een verhoogd risico hebben om COVID-19 te ontwikkelen.

Dat geldt bijv. voor contacten, mensen in quarantaine. Evt. tekst aanpassen. Evt. atten- tiewaarde toewijzen. Het toewijzen van een attentievlag bij deze patiënten kan zinvol zijn in de waarneming.

A27 Angst voor andere ziekte:

toepassen bij ongerustheid of vragen over COVID-19. Desgewenst de tekst aanpassen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen of suggesties voor verbetering van de registratieadviezen?
Stuur een e-mail naar contactcentrum@nhg.org