U bent hier

Dossier Farmacotherapie

Laatste aanpassing. 20 februari, 2019

Huisartsen schrijven dagelijks geneesmiddelen voor. Informatie over farmacotherapeutische onderwerpen vindt u verspreid over diverse producten en onderwerpen op de NHG-website. Iedere NHG-Standaard heeft een farmacotherapieparagraaf met adviezen over geneesmiddelenkeuze. Daarnaast zijn er NHG-Behandelrichtlijnen voor aandoeningen waarover geen NHG-Standaard bestaat.

De informatie over geneesmiddelen is samengebracht in het dossier Farmacotherapie. Het farmacotherapeutisch beleid uit de NHG-Standaarden en de NHG-Behandelrichtlijnen is geïntegreerd in het NHG-Formularium dat is verwerkt in de digitale huisartsinformatiesystemen (HIS). Voorschrijven met behulp van het NHG-Formularium bevordert het voorschrijven volgens NHG-Richtlijnen. De papieren versie van het NHG-Formularium verschijnt jaarlijks als zakboek ‘Farmacotherapie voor de huisarts’.

Dossierhouder: M.Verduijn@nhg.org

Nieuws

19 februari, 2019
De laatste maanden zijn er meerdere berichten verschenen over de veiligheid van geneesmiddelen. Deze berichten kunnen aanleiding geven voor vragen en ongerustheid bij patiënten en huisartsen.

Publicaties

In de richtlijn ADEPD is een registratie advies door de werkgroep opgesteld voor ouderenzorg en polyfarmacie.
Vanaf eind 2012 tot begin 2014 hebben het NHG, de KNMP en Z-Index het project ‘Bouwstenen voor het medicatieproces’ uitgevoerd. Het resultaat is een model dat een oplossing biedt voor allerlei knelpunten rondom medicatiegegevens. Aanleiding voor het project was dat verschillende gremia vragen naar oplossingen voor problemen rondom de registratie en uitwisseling van medicatiegegevens.