Met wie werken we samen?

We werken samen met de LHV, FMS, KNMG, KNMP, CBG, VWS, Zorginstituut, Farmacotherapeutische Kompas, IVM, Kinderformularium, het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb en het RIVM.

Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken Farmacotherapie

Samen met beroepsorganisaties ontwikkelt het NHG LESA’s. Een LESA geeft u aanbevelingen, handreikingen en tips voor het maken van afspraken tussen zorgverleners in de eerste lijn.

Op gebied van farmacotherapie kunt u gebruik maken van onderstaande LESA’s:  

Voorbeelden van samenwerkingen