Belangrijkste aandachtspunten

  1. Het NHG bundelt de adviezen uit verschillende NHG-Richtlijnen samen met bevindingen van het NIVEL-onderzoek naar de rol die huisartsenpraktijken (kunnen) hebben bij hittegolven.
  2. Ook op Thuisarts.nl staan actuele adviezen over medicatiegebruik bij (dreigende) dehydratatie.

Dehydratie

Dehydratie kan leiden tot ondervulling en elektrolytstoornissen. Naarmate er sterkere aanwijzingen zijn voor ernstige dehydratie (sufheid, verwardheid, neiging tot flauwvallen) dient de patiënt eerder gezien te worden; dit geldt zeker voor risicogroepen, zoals jonge kinderen en ouderen.

Extra risico door geneesmiddelen

Geneesmiddelen kunnen op verschillende manieren extra gezondheidsrisico geven bij dehydratie en oververhitting door: 

  • beïnvloeding van de temperatuurregulatie 
  • verstoring van de elektrolytenbalans of nierfunctie of 
  • anticholinerge werking of beïnvloeding van de dopamine- of serotoninespiegels 

Dit kan reden zijn om bepaalde medicatie tijdelijk te staken of de dosering ervan aan te passen.

Adviezen op Thuisarts.nl

Thuisarts.nl geeft tips over het voorkómen van uitdroging en oververhitting:

Meer informatie