U bent hier

Hulpmiddelen voor huisarts en patiënt om medicatieveiligheid in de zorg te verbeteren

Goede samenwerking tussen patiënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie is essentieel voor een veilig medicatieproces als patiënten hulp nodig hebben bij het innemen en het beheer van de medicatie. Het project ‘Veilige principes verder in praktijk’ heeft inzichten, tips en praktijkvoorbeelden opgeleverd om samen te werken aan verbeteren van de medicatieveiligheid in de zorg.

Naast tips voor de lokale samenwerking zijn er ook inzichten over bijvoorbeeld het tussentijds wijzigen van een medicatierol en overdracht van medicatiegegevens.

Interactieve uitgave Veilige principes

Alle resultaten zijn te vinden in de interactieve versie van de Veilige principes. De infographic geeft snel overzicht van de Veilige principes.
De animatie geeft op speelse wijze aan waarover de Veilige principes gaan en wat de bedoeling is van Veilige principes

Om patiënten en professionals over de noodzaak van een actieve rol van de patiënt zelf te informeren en de patiënt te ondersteunen, zijn er Informatiekaarten ontwikkeld en een animatie Veilige principes en de rol van de patiënt.

Mogelijk gemaakt door

Het project “Veilige principes verder in praktijk” is mogelijk gemaakt door ZonMw, programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, en is vanuit het Platform medicatieveiligheid care uitgevoerd door ActiZ, KNMP, NVZA, V&VN, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG en Patiëntenfederatie Nederland.