U bent hier

Zorg voor de toekomst, investeer in de huisartsenzorg

5 februari, 2021

Investeren in de huisartsenzorg ondersteunt de doelen van de overheid om zorg te bieden aan ‘heel de mens’, de zorg betaalbaar te houden en patiënten tijdig op de juiste plek te krijgen. Dat staat in de reactie van NHG en LHV op de VWS Discussienota Zorg voor de Toekomst. Volgens de huisartsenorganisaties is het takenpakket van de huisarts te veel uitgebreid. Meer tijd per patiënt is nodig om het vak goed te kunnen blijven uitoefenen en de kernwaarden van de huisartsenzorg moeten het uitgangspunt blijven.

In de discussienota Zorg voor de Toekomst (pdf) schetst het ministerie van VWS een beeld van de toekomstige zorg en stelt daarbij vragen aan alle betrokken partijen. De uitkomsten van de consultatie worden uitgewerkt in een contourennota die aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

NHG heeft samen met LHV uitgebreid gereageerd (pdf) op de genoemde thema’s en bijbehorende knelpunten. In onze reactie geven we de beleidsopties die volgens ons de beste oplossingen bieden voor de aanpak van de knelpunten en hoe de huisartsenzorg daar vanuit haar kracht, rol en taak het beste aan kan bijdragen.

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website van de LHV