U bent hier

Zembla over Diane-35 en anticonceptiepillen

24 oktober, 2013

Vanavond besteedt Zembla aandacht aan de Diane pil en anticonceptiepillen. Het NHG heeft meegewerkt aan deze uitzending. Het is mogelijk dat deze uitzending vragen oproept bij publiek en patiënten. Daarom de adviezen nog eens op een rijtje.

Verhoogd risico op ernstige bijwerkingen

Het voorschrijven van Diane-35 als anticonceptie keurt het NHG af vanwege het verhoogde risico op trombose. Het voorschrijven van Diane-35 als acne middel is volgens het recente Europese advies wel toegestaan als lokale therapie of systemische antibioticabehandeling heeft gefaald. Voorwaarde is dat werking, bijwerkingen en risico’s goed zijn doorgesproken met de patiënt, inclusief het verhoogd risico op ernstige bijwerkingen.

Evalueren

Wanneer Diane-35 voor acne is voorgeschreven, is het raadzaam om met de patiënt te overleggen na welke tijd het gebruik van Diane wordt geëvalueerd. Er blijven patiënten die deze pil toch wensen te gebruiken, vanwege hun positieve ervaringen op acne of hirsutisme. Voor overwegingen als houvast bij evaluatie van het gebruik van Diane verwijzen wij naar een eerder nieuwsbericht.

Tweede generatiepil, eerste keus

Naast de Diane-35 geven ook andere 3e en 4e generatiepillen een verhoogd risico op trombose zoals onder andere combinatiepreparaten met gestodeen (Marvelon®, Mercilon®), met desogestrel (Femodeen®, Minulet®), en met drospirenon (Yasmin®, Yaz®) en zeer waarschijnlijk ook de vaginale ring (Nuvaring®) en de pleister (Evra®). Daarom blijft de eerste keus de tweede generatiepil.

Voorschriften Diane-35 fors gedaald

De afgelopen maanden zijn veel patiënten op initiatief van de huisarts of eigen initiatief gestopt met Diane-35. Het aantal voorschriften is daardoor fors gedaald. De eerste uitgifte van orale anticonceptiva bestaat volgens recente cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen voor 80% uit een tweede generatiepil, 20% bestaat uit een 3e of 4e generatie pil.

Gedeelde besluitvorming

Het percentage voorschriften van 3e  en 4e generatiepillen zou wat het NHG betreft lager mogen zijn, aangezien deze pillen ook een verhoogd risico op trombose hebben. Hoewel de 2e generatiepil de voorkeur heeft volgens de NHG-Standaard Anticonceptie, mogen huisartsen in goed overleg met de patiënt beredeneerd hiervan afwijken bijvoorbeeld als er bijzondere omstandigheden zijn zoals bijwerkingen op eerdere pillen. Ook de wensen en ervaringen van de patiënt spelen een rol in de gedeelde besluitvorming.

Melden van bijwerkingen

In de uitzending van Zembla komt ook het melden van bijwerkingen aan de orde. Het is van groot belang dat bijwerkingen van medicijnen worden gemeld bij het Lareb http://www.lareb.nl/. Het NHG is met Lareb bezig om het melden van bijwerkingen te verbeteren.

Vragen

Door de uitzending kunnen opnieuw vragen van patiënten komen over de Diane-35 en andere anticonceptiepillen. U kunt uw patiënten verwijzen naar Thuisarts, daar staat de laatste informatie over de anticonceptiepil en informatie voor vrouwen die de Diane-35 nog gebruiken duidelijk en helder uitgelegd. Er verschenen twee nieuwe Thuisartssituaties:


De overige Thuisartssituaties zijn geactualiseerd:

Mocht u als huisarts na het raadplegen van de Standaarden Anticonceptie of Acne nog vragen hebben over de Diane-35 of anticonceptiva in relatie tot verhoogde risico’s en/of het overzetten, stuur dan een mail naar info@nhg.org dan krijgt u z.s.m. antwoord van een van onze wetenschappelijk medewerkers.