U bent hier

Waarschuwing medicijnen met hydrochloorthiazide

30 oktober, 2018

Uit onderzoek is gebleken dat hydrochloorthiazide bij langdurig gebruik een licht verhoogd risico geeft op basaalcel- en plaveiselcelcarcinoom. Geen reden voor ongerustheid maar wel om alert te zijn bij patiënten die hydrochloorthiazide gebruiken.

Het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwen voor een verhoogd risico op niet-melanoom huidkanker (basaalcelcarcinoom (BCC), plaveiselcelcarcinoom (PCC))bij patiënten die een geneesmiddel gebruiken dat hydrochloorthiazide (HCT) bevat.

Wat zijn de feiten?

Farmaco-epidemiologisch onderzoek toont een verhoogd risico aan (ca. 1,3 keer hoger voor BCC en 4-7,7 keer hoger voor PCC) op niet-melanoom huidkanker bij langdurig gebruik van HCT bij Kaukasiërs. Langdurig gebruik is in dit onderzoek een cumulatieve dosis van 50.000 mg HCT of meer. Dit komt overeen met gebruik van 1 dd 25 mg HCT gedurende 5,5 jaar.  Waarschijnlijk is de oorzaak van deze risicotoename fotosensibiliteit door HCT. De EMA/CBG hebben beoordeeld dat de baten/risico balans van hydrochloorthiazide-bevattende producten positief blijft. Voor de andere thiazidediuretica (chloortalidon en indapamide) is het risico op huidkanker niet onderzocht dan wel niet aangetoond, maar ook deze geven fotosensibiliteit.

Wat zijn de consequenties van deze waarschuwing voor de huisarts?

Het NHG geeft de volgende adviezen aan de huisarts:

  • Informeer patiënten die HCT gebruiken over het verhoogde risico op niet-melanoom huidkanker en het over het algemeen milde verloop van BCC en PCC. Benadruk het belang van verstandig zonnen volgens het advies van KWF Kankerbestrijding en www.thuisarts.nl zoals ook geldt voor de rest van de bevolking. Bij verdachte huidafwijkingen kunnen patiënten contact opnemen met hun behandelend arts.
  • Heroverweeg het gebruik van HCT bij patiënten die een BCC of PCC hebben (gehad), omdat bij hen het risico op deze vormen van huidkanker verhoogd is. Voor de andere thiazidediuretica (chloortalidon en indapamide) is het risico op huidkanker niet onderzocht dan wel niet aangetoond, maar ook deze geven fotosensibiliteit. Het advies is daarom om bij een verhoogd risico een andere geneesmiddelengroep te overwegen.

Het NHG adviseert huisartsen om bij een volgende reguliere controle het zonadvies met de patiënt te bespreken en bij patiënten die al eerder een BCC of PCC hebben gehad het gebruik van HCT te heroverwegen. Huisartsen hoeven dus niet actief patiënten op te roepen.

Bij de heroverweging van het HCT-gebruik wegen naast de voorschrijfindicatie en de beschikbaarheid van alternatieven voor HCT ook patiëntgebonden factoren mee, zoals leeftijd, huidtype, zongedrag, comorbiditeit en gebruik van andere geneesmiddelen. Vanwege deze grote verscheidenheid aan factoren is het niet mogelijk een algemene aanbeveling te geven.

Meer informatie: