U bent hier

Voortzetten GGZ-patiënteninformatie op Thuisarts.nl

directeur Dominique Vijverberg en namens NHG tekende clusterhoofd Praktijk, Kwaliteit en Innovatie Desirée Beaujean de samenwerkingsovereenkomst

21 februari, 2020

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Alliantie Kwaliteit Geestelijke Gezondheidszorg (Akwa GGZ) zijn een structurele samenwerking gestart. Al sinds 2017 is Thuisarts.nl uitgebreid met patiënteninformatie over de meest voorkomende psychische aandoeningen.

Deze informatie is gebaseerd op de zorgstandaarden en generieke modules van Akwa GGZ. De samenwerking is de afgelopen jaren zo goed bevallen dat beide partijen op 18 februari een samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar hebben ondertekend. Namens Akwa GGZ tekende directeur Dominique Vijverberg en namens NHG tekende clusterhoofd Praktijk, Kwaliteit en Innovatie Desirée Beaujean.

De nieuwe zorgstandaarden van Akwa GGZ zijn primair bedoeld voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Door deze informatie door te vertalen naar Thuisarts.nl hebben zowel de professional als de patiënt en diens naasten beschikking over dezelfde betrouwbare basisinformatie. Akwa GGZ koos voor aansluiting bij Thuisarts.nl omdat huisartsen met deze website een goede manier hebben gevonden om patiënten en naasten voor te lichten. Een ander voordeel is het goede bereik.

Uitbreiding bestaande patiënteninformatie

Veel ggz-patiënten beginnen het zorgtraject via een huisarts. Zij vinden op Thuisarts.nl nu ook uitgebreide informatie over het vervolgtraject in de tweede lijn, binnen de ggz. Onderwerpen die gebaseerd zijn op ggz-zorgstandaarden en generieke modules zijn onder andere: angst bij kinderen, sociale angst, psychische klachten bij ouderen, angststoornis, dwangstoornis en psychose. Ook voor naasten zijn er adviezen te vinden.

Thuisarts.nl steeds completere informatiebron

De informatie op Thuisarts.nl is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen, medisch specialisten en de GGZ. Eind vorig jaar werd al een samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten en de Patiëntenfederatie Nederland bezegeld. Door de samenwerking met Akwa GGZ wordt Thuisarts.nl een steeds completere informatiebron voor mensen met gezondheidsvragen. Met ruim 5 miljoen bezoeken per maand is Thuisarts.nl de best bezochte website met onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie.