U bent hier

Visiedocument ouderenzorg: versterk eigen kracht en ‘samenkracht’

13 maart, 2014

Om ouderen in de toekomst goede ondersteuning en zorg te bieden is een andere manier van denken en handelen nodig. Dat schrijft de landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen (Laego) in hun onlangs verschenen visiedocument

Om het toenemend aantal ouderen in de toekomst de juiste zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden moet de oplossing gezocht worden in:

  • Functioneel en persoonsgericht in plaats van ziektegericht handelen
  • Proactief handelen in plaats van reactief
  • Passende zorg, gericht op behoud en versterking van eigen kracht en “samenkracht’.

Daarvoor is zorg en ondersteuning dicht bij huis nodig en moet de verbinding tussen zorg en welzijn versterkt worden. Professionele aanbieders van zorg en ondersteuning werken op lokaal niveau samen. De doelen van de ouderen en eventuele mantelzorgers zijn leidend voor de zorg en ondersteuning.

Korte lijnen

Bij kwetsbare ouderen is vaak sprake van multimorbiditeit en complexe problematiek. Kwaliteit van leven komt steeds meer voorop te staan. Dit wordt veelal bepaald door zelfredzaamheid en sociale participatie van de oudere. Daarom is het zo belangrijk dat huisartsen, praktijk- en/of wijkverpleegkundigen nauw samenwerken met welzijnswerkers en thuiszorgmedewerkers. Bij korte lijnen kunnen signalen van problemen snel doorgegeven worden en kunnen tijdig (preventieve) acties worden ondernomen. De Laego wil een systeem van lokale, persoonsgerichte, passende, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen stimuleren.

Gespecialiseerde huisartsen

Met het visiedocument beschrijft Laego de visie op de ontwikkelingen in het veld met daarin een belangrijke rol van de kaderhuisartsen ouderengeneeskunde. Deze visie sluit aan bij de Toekomstvisie huisartsenzorg 2022 NHG/LHV
Kaderhuisartsen zijn gespecialiseerde huisartsen met een trekkersfunctie in de eigen regio. Zij lopen voorop in ontwikkelingen, geven scholingen en begeleiden projecten, ter verbetering van de zorg met betrekking tot hun aandachtsgebied.
Meer informatie, onder andere over de kaderartsen ouderengeneeskunde in uw provincie, op Laego.nl.

Het volledige visiedocument vindt u hier.