U bent hier

Verzoek ANBB om aanpassen richtlijn ivermectine

22 februari, 2021

Op maandag 8 februari 2021 ontving het NHG een brief van Open Legal Advocaten namens de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB). Daarin wordt het NHG gesommeerd om "de behandelprotocollen voor het gebruik van ivermectine binnen tien dagen aan te passen". Het NHG zal niet ingaan op deze sommatie en heeft dit vandaag ook via zijn advocaten laten weten aan de ANBB.

De informatie over het gebruik van ivermectine op www.nhg.org is op 8 februari jl. geactualiseerd: het off label voorschrijven (buiten onderzoeksverband) van ivermectine aan COVID-19 patiënten in de huisartsenpraktijk wordt afgeraden, zoals daarvoor ook het geval was. Er is geen bewijs dat dit een gunstig effect heeft op de behandeling van COVID-19-patiënten en afgeleid daarvan op het aantal ziekenhuisopnamen of overlijden als gevolg van COVID-19. Ook is de dosering en de timing van het gebruik op dit moment nog onvoldoende onderzocht. Deze richtlijn is daarmee ook in lijn met de huidige aanbevelingen van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB).

Momenteel lopen er diverse gerandomiseerde trials bij niet-gehospitaliseerde patiënten. Na publicatie van deze trials en beoordeling van de resultaten, worden de adviezen zo nodig aangepast. Wij volgen zoals altijd de resultaten van lopende onderzoeken, en zo nodig passen wij onze adviezen aan, gebruikmakend van zorgvuldige procedures. Ook onze website houden wij altijd zo up-to-date mogelijk. Zie voor het volledige advies 'Ivermectine bij COVID-19 in de eerste lijn'.