U bent hier

Van NHG-dossier Coronavirus naar NHG-Standaard COVID-19

8 juli, 2021

Het NHG-dossier Coronavirus heeft huisartsen tot nu toe voorzien van actuele informatie over SARS-CoV-2. Kennis over ‘acute’ COVID-19 is steeds meer gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaring. Ook zijn ontwikkelingen minder turbulent.

Het medisch-inhoudelijke deel van het coronadossier is daarom ingebed in de NHG-Standaard COVID-19.

De scope van de standaard is de diagnostiek en behandeling van COVID-19 in de acute fase. De acute fase duurt tot ongeveer 4 weken na aanvang van de klachten. De nazorg komt aan bod in de MDR Nazorg COVID-19 die FMS, LAN en NHG momenteel samen ontwikkelen. Deze wordt in een later stadium aan de standaard toegevoegd. 

> Ga naar de NHG Standaard COVID-19

Voortbestaan van het NHG-dossier Coronavirus

In 2020 ontving het NHG-coronateam 1330 vragen over COVID-19. Het bleek waardevolle input om knelpunten te identificeren en om adviezen over onder andere de diagnostiek, behandeling, testbeleid en infectiepreventie te formuleren. Deze informatie vormde samen het NHG-dossier Coronavirus. Een vaste plek voor de huisartsenpraktijk met informatie over COVID-19. Nu de standaard gepubliceerd is, is ook het coronadossier herzien. Het coronadossier blijft in een afgeslankte vorm - als een soort startpagina - bestaan met het laatste nieuws en (achtergrond)informatie over onder meer nazorg, infectiepreventie, organisatie van de zorg en psychosociale zorg.

> Ga naar het NHG-dossier Coronavirus

De NHG-Standaard COVID-19 is een 'levende' richtlijn die vaker dan andere richtlijnen geactualiseerd wordt. Hoe vaak dit nodig is hangt af van het verdere beloop van de pandemie, de vaccinatiegraad en nieuwe inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek.

Gratis NHG E-learning COVID-19

Leden van het NHG wordt de nieuwe NHG E-learning COVID-19 gratis aangeboden. Deze e-learning is gebaseerd op de nieuwe NHG-Standaard COVID-19. Er is 1 accreditatiepunt aan toegekend.

Na het maken van deze e-learning weet u hoe te handelen bij een patiënt met verdenking op COVID-19, kunt u voorlichting geven over het beloop van COVID-19 en de te treffen maatregelen, weet u hoe u uw praktijk inricht om COVID-19-verdachte patiënten gescheiden te kunnen ontvangen, kent u het beleid bij hypoxemie bij COVID-19, weet u welke medicamenteuze interventies zinvol zijn en kunt u een patiënt die niet naar het ziekenhuis wil thuis begeleiden.

> Ga naar de NHG E-learning COVID-19

Kennisagenda COVID-19

In de Kennisagenda COVID-19 staat de top-10 kennislacunes. Daarvoor is bij veel partijen uitgevraagd welke kennis zij missen. De Kennisagenda onderstreept wetenschappelijk onderzoek en helpt onderzoeksfinanciers, beleidsmakers en het wetenschappelijke veld te focussen op vragen die belangrijk zijn voor huisartsen.

> Ga naar de Kennisagenda COVID-19

COVID-teksten op Thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl zijn de onderwerpen over corona op basis van de nieuwe NHG-Standaard geactualiseerd. Hier wordt onder andere ingegaan op het voorkomen van corona, corona en zwangerschap en de situatie na corona. Het onderwerp 'Ik ben ernstig ziek door corona en wil niet naar het ziekenhuis' is nieuw toegevoegd.

> Ga naar corona op Thuisarts.nl