U bent hier

Vaccinaties in het HIS

26 maart, 2021

Verschillende partijen zijn betrokken bij het toedienen van vaccinaties. Het is belangrijk om een goed overzicht te hebben of uw patiënt is gevaccineerd, of hij beschermd is tegen infectie en of hij nog een vaccinatie nodig heeft. Dit is heel actueel bij COVID-19.

Het NHG beschrijft sinds 2018 in het HIS-Referentiemodel hoe leveranciers dit voor u in uw HIS kunnen inrichten. Het HIS-Referentiemodel onderscheidt informatie die u vastlegt over een toegediende vaccinatie, van de informatie die nodig is om te bepalen of uw patiënt voldoende beschermd is tegen een infectieziekte.
Toegediende vaccinaties en immuunstatus zoals beschreven in het Referentiemodel zijn helaas nog niet in de HIS’sen geïmplementeerd. Daarom heeft het NHG een praktisch registratie-advies uitgebracht voor het vastleggen van informatie over COVID-vaccinatie.

De kern van dit advies is dat de informatie over de toegediende vaccinatie als ‘medicatiegegeven’ wordt vastgelegd. Ieder HIS zorgt ervoor dat vaccinaties vanuit de COVID-module automatisch - of na een batchbewerking - als medicatiegegeven in de medicatie terechtkomen, tezamen met het batchnummer. Het meest recente advies staat in de NHG-Praktijkhandleiding

Aanbeveling HIS-Referentiemodel

Het HIS-Referentiemodel beschrijft dat u informatie over een toegediende vaccinatie registreert als een ‘Toediening’ van medicatie, inclusief productinformatie, batchnummer, toedieningsdatum, -weg en toediener.
Bij het besluit tot inenten maakt u een inschatting van de mate waarin de patiënt beschermd is, de immuunstatus. Dat doet u vaak op grond van wat de patient vertelt. Daarbij is onder andere de vaccinatiehistorie belangrijk. Tegen welke infectieziekten is de patiënt gevaccineerd en wanneer? Maar ook: is de vaccinatie volledig en welke toedieningsweg is gebruikt? Bij sommige vaccins is een titerbepaling van belang om de mate van bescherming te bepalen. Daarnaast moet u weten of iemand de infectie zelf heeft doorgemaakt. Er kan dan sprake zijn van voldoende weerstand om herinfectie te voorkomen, zoals bij mazelen.

Uitwisseling van informatie

Uitwisseling van informatie over toegediende vaccinaties De COVID-pandemie toont aan dat het niet alleen van belang is om informatie over vaccinaties goed vast te kunnen leggen in uw HIS, maar ook om deze informatie met andere partijen te kunnen uitwisselen. Het NHG participeert daarom in een project van Nictiz (Nederlands instituut voor ICT in de zorg) om te komen tot een structurele oplossing voor uitwisseling van vaccinatiegegevens.