U bent hier

Vacature lid Raad van Bestuur

2 juli, 2020

Het NHG zoekt een lid Raad van Bestuur. Nadat de leden eind vorige maand instemden met een tweehoofdige Raad van Bestuur, is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 juni een akkoord gegeven op de profielschets voor een lid Raad van Bestuur.

Het nieuw te werven lid Raad van Bestuur is samen met het andere lid verantwoordelijk voor het beleid en de bedrijfsvoering van de organisatie en is in staat om vernieuwende en uitdagende (financiële en bedrijfsmatige) veranderingsprocessen te initiëren.

Voor de invulling van deze vacature laat het NHG zich ondersteunen door Vanderkruijs, partner in executive search. Personen die geïnteresseerd zijn om het NHG op bestuursniveau verder te versterken worden dan ook verzocht om contact met Vanderkruijs op te nemen. U vindt de volledige profielschets Lid Raad van Bestuur met de benodigde contactgegevens op onze website.

Bestuurlijke opgaven

Het NHG en de huisartsgeneeskunde bevinden zich in een omgeving die voortdurend aan verandering onderhevig is. In die veranderende omgeving staat het NHG de beroepsgroep zo goed mogelijk bij als het gaat om kwaliteitszorg en professionalisering. Het NHG heeft een belangrijke rol in de positionering en versterking van de huisartsenzorg (als geheel en niet alleen ten behoeve van ondersteuning van de individuele huisarts(enpraktijken). Samen met de nieuw benoemde voorzitter Raad van Bestuur zal vertegenwoordiging van het NHG bij de vele externe relaties en bijbehorende overlegtafels en portefeuilles een belangrijk speerpunt zijn.

Daarnaast komt er ook meer focus te liggen op het betrekken van de eigen leden bij de strategie van het NHG en de daaruit voortvloeiende activiteiten. Het NHG heeft zich ten doel gesteld om de relatie en de verbinding met huisartsen duurzaam te versterken en de meerwaarde van het lidmaatschap te vergroten en te verduidelijken, vooral ook aan de jongere (startende) huisartsen. Door meer focus en samenhang in het producten- en dienstenpakket aan te brengen, in lijn met missie, visie en strategie, wil en kan het NHG beter tegemoetkomen aan de behoeftes van de gehele doelgroep. Het aanbrengen van deze focus en de inzet van passende formatie is een belangrijke opgave van de Raad van Bestuur.