U bent hier

Uitspraak rechtbank kort geding ivermectine

20 december, 2021

Op 20 december heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in het kort geding van ANBB tegen het NHG. De ANBB wilde met dit kort geding via de rechter afdwingen dat ivermectine (off-label) als behandeloptie tegen COVID-19 in de richtlijnen van het NHG zou worden opgenomen. Het NHG heeft de rechtbank gevraagd om het kort geding af te wijzen. De rechtbank heeft het verweer van het NHG gevolgd en het verzoek van ANBB niet-ontvankelijk verklaard en de vordering van de overige eisers afgewezen.

Het NHG vindt dat een inhoudelijke discussie over aanbevelingen in richtlijnen gevoerd dient te worden met de inhoudelijk deskundigen in de multidisciplinaire werkgroep die is ingesteld om een richtlijn te ontwikkelen, en niet in de rechtszaal, tussen rechter en advocaten. De rechter volgt het NHG hierin en oordeelt:

"Voor zover er sprake is van een discussie tussen wetenschappers binnen het domein waarbinnen redelijk handelende en redelijk bekwame ontwikkelaars van standaarden/wetenschappers met elkaar van mening verschillen, kan er naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake zijn van onrechtmatig handelen. Voor zover de discussie zich in dat domein afspeelt is het dan ook uitdrukkelijk niet aan de voorzieningenrechter om te beoordelen of het geneesmiddel ivermectine al dan niet effectief is bij de (vroeg)behandeling van COVID-19."

Zorgvuldige procedure

De rechtbank oordeelt daarnaast dat het NHG niet onrechtmatig handelt door te handelen volgens de door haar opgestelde vaste en zorgvuldige procedure voor het opstellen van standaarden. Deze procedure is in overeenstemming met nationale en internationale richtlijnen voor het maken van standaarden.

Op 14 december jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het NHG en de ANBB. Tijdens dit gesprek heeft het NHG een toelichting gegeven op de werkzaamheden die zij verricht als wetenschappelijke vereniging voor huisartsen en de vaste procedures die in dat kader worden gevolgd.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website van de Rechtbank.