U bent hier

Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022

14 november, 2012

Op woensdag 14 november lanceerden het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 in Nieuwspoort, Den Haag. Een toekomstvisie in het teken van kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt, waarbij het versterken van de relatie tussen patiënt en huisarts centraal staat.

Dat betekent dat elke patiënt een vaste huisarts heeft, en dat bij afwezigheid van deze huisarts er een tweede vaste huisarts is die de patiënt ook kent. Bovendien helpt de huisarts de patiënt bij het managen van zijn eigen zorg.


De Nederlandse huisartsenzorg heeft continuïteit hoog in het vaandel staan, daarom wordt in de toekomstvisie voorgesteld dat de huisarts in 2022 minimaal drie dagen per week beschikbaar is voor zijn patiënten. De inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan hierbij behulpzaam zijn, zodat patiënt en huisarts elkaar ook via die weg gemakkelijk kunnen vinden.

Flexibeler openingstijden

Voor een efficiënte communicatie met de patiënt wordt meer ICT ingezet. Zo wordt het bijvoorbeeld voor de patiënt mogelijk om zelf online afspraken te maken. Flexibeler openingstijden bieden mogelijkheden voor zowel huisarts als patiënt om zorg op het gewenste moment te bieden en te ontvangen.

Breed zorgaanbod

De zorgvraag groeit en verandert, de zorg rondom de patiënt wordt complexer. Met het streven om de patiënt zoveel mogelijk zorg dicht bij huis te bieden, wordt samenwerking met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld met de wijkverpleegkundige, apotheker en psycholoog, steeds belangrijker. De Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 pleit daarom voor lokale en regionale samenwerkingsverbanden om patiënten een breed zorgaanbod aan te kunnen bieden. Daarmee is het mogelijk de zorg aan de patiënt dicht in de buurt te blijven leveren terwijl de samenwerking verder weg, eventueel virtueel, is georganiseerd. Bij verwijzing naar het ziekenhuis blijft de huisarts de patiënt goed volgen en begeleiden. De coördinerende rol van de huisarts blijft behouden.


Achtergrondinformatie

De Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 fungeert als koersbepaling voor de beroepsgroep; een duidelijke stip aan de horizon en daarmee richtinggevend voor beleidsontwikkeling en belangenbehartiging. Daarnaast maken NHG en LHV duidelijk waar de huisartsenzorg voor staat en in de toekomst voor wil staan.
De toekomstvisie is tot stand gekomen door actieve bijdragen van huisartsen, huisartsen in opleiding, van de universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde en van stakeholders.

De Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 is opgebouwd uit twee documenten. Het kerndocument bevat de uitgangspunten, ambities en een streefbeeld voor 2022.

Het streefbeeld is uitgewerkt in 7 thema’s:

  1. Aanbod
  2. Organisatie
  3. Huisarts en patiënt
  4. Continuïteit
  5. Samenwerking
  6. Preventie
  7. Kwaliteit en innovatie


Het achtergronddocument bevat de uitkomsten van een literatuurstudie en een procesbeschrijving hoe de toekomstvisie tot stand is gekomen.

Zie voor de het kerndocument Toekomstvisie Huisartsenzorg 2002 en het achtergronddocument www.tkv2022.nl

Foto: Nout Steenkamp