U bent hier

Subsidieoproepen ZonMw rond COVID-19 en samenwerking

22 april, 2021

ZonMw roept kennis- en onderzoeksinstellingen op hun subsidieaanvraag in te dienen voor onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19. Daarnaast is er een subsidieoproep voor projecten waarin 3 beroepsgroepen, waaronder huisartsen, de multidisciplinaire samenwerking versterken en verbeteren.

Aanhoudende klachten na COVID-19

In deze subsidieoproep naar aanhoudende klachten na COVID-19 kunnen onderzoekers projectideeën indienen voor onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19, de onderliggende pathofysiologie, risicofactoren voor ontwikkeling van deze klachten en de ontvangen herstel- en nazorg. De projectideeën moeten gebaseerd zijn op de huidige stand van de wetenschap over COVID-19, aansluiten bij de zorgpraktijk en zoveel mogelijk gebruikmaken van lopend onderzoek en cohorten. De inzet is dat het onderzoek tenminste tijdens het verloop van de pandemie en de nasleep daarvan implementeerbare resultaten oplevert.

Voor deze subsidie moet de hoofdaanvrager verbonden zijn aan een instelling.

  • De deadline voor het indienen van projectideeën is maandag 3 mei 2021, 14.00 uur.

Samenwerken met huisartsen

Bij de subsidieoproep ‘multidisciplinaire samenwerking’ staat de volgende vraag centraal:

Hoe en met welke zorgprofessionals kan de zorg het beste georganiseerd worden, over de bestaande schotten van de zorg heen?

Het doel is om binnen samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen en/of verzorgenden en paramedici de meerwaarde van multidisciplinaire samenwerking te onderzoeken, te onderbouwen, te evalueren en te verbeteren. Deze oproep is bedoeld voor kennis- en onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) die samenwerken met huisartsen, minimaal 1 verpleegkundige en/of verzorgende discipline en minimaal 1 paramedische discipline.

Heeft u als huisarts al een samenwerkingsverband, of wilt u een samenwerkingsverband opzetten, die onder de voorwaarden van deze subsidieoproep valt en wilt u graag onderzoek doen naar dit samenwerkingsverband? Dan roepen we u op om samen met een kennis- of onderzoeksinstelling een aanvraag in te dienen.

  • De deadline voor het indienen van aanvragen is dinsdag 22 juni 2021, 14.00 uur.