U bent hier

Subsidieoproep: projectideeën onderzoeksvragen

Foto voorkant Onderzoeksagenda

7 januari, 2020

ZonMw roept huisartsen en huisartsonderzoekers op om projectideeën in te dienen die antwoord geven op de geprioriteerde onderzoeksvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Dat kan tot uiterlijk 4 februari 2020. Gehonoreerde projecten komen vervolgens in aanmerking voor een subsidie.

De subsidieoproep is onderdeel van het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde van ZonMw& en is bedoeld voor huisartsen en huisartsonderzoekers verbonden aan een universitaire afdeling Huisartsgeneeskunde of een onderzoeksorganisatie. Dit programma verstevigt de wetenschappelijke onderbouwing van het handelen van de praktiserende huisarts om zo bij te dragen aan de verbetering van de patiëntenzorg. Een van de doelstellingen voor het programma is het beantwoorden van kennisvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Hierbij is extra aandacht voor de complexiteit van huisartsgeneeskundig onderzoek en multidisciplinair onderzoek in de eerste lijn.

Voorwaarden subsidieoproep

  • Uitsluitend projectideeën die antwoord geven op de geprioriteerde onderzoeksvragen uit de Onderzoeksagenda komen in aanmerking.
  • Het onderzoek geeft in betrekkelijk korte tijd een antwoord op kennisvragen, bijvoorbeeld door een literatuurstudie, gebruikmakend van bestaande data (zoals uit de NIVEL-zorgregistraties) of met een relatief eenvoudige onderzoeksopzet.
  • Het onderzoek levert aantoonbaar nieuwe, relevante kennis en inzichten op die betrekking hebben op de eerstelijns- of transmurale zorg, waarbij tenminste de eerste lijn betrokken is.
  • Praktiserende huisartsen zijn betrokken bij de opzet en uitvoering van het onderzoek en er is aandacht voor hun perspectief. Een praktiserend huisarts maakt deel uit van de projectgroep.
  • Er is aandacht voor hoe het beantwoorden van juist deze vraag op dit moment huisartsen helpt in hun praktijk.

Zie voor meer informatie en de criteria voor deelname de subsidieoproep op website van ZonMw.

Onderzoeksagenda

De Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde is op initiatief van het NHG tot stand gekomen in samenwerking met alle universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde. De agenda bevat ongeveer 200 relevante onderzoeksvragen die de komende jaren aandacht vragen. Het uiteindelijke doel is zinvol onderzoek in de huisartsgeneeskunde en daardoor de best mogelijke zorg voor de patiënt. Het eerste exemplaar van de onderzoeksagenda is op 1 februari 2018 aangeboden aan prof. Jeroen Geurts, voorzitter van ZonMw.