U bent hier

Samen Beslissen bij COVID-19: Leidraad thuisbehandeling oudere patiënten versus verwijzen ziekenhuis

Coronavirus

27 maart, 2020

Artsen en andere zorgverleners hebben nu meer dan ooit handvatten nodig om bij het bestrijden van deze COVID-19 epidemie samen met de patiënt te beslissen over de meest passende zorg. De afgelopen dagen is daarom hard gewerkt om te komen tot drie leidraden voor zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19: in de thuissituatie, op de Spoedeisende Hulp en op de Intensive Care. 

Voor de huisarts is alleen de leidraad Triage thuisbehandeling oudere patiënten versus verwijzen ziekenhuis van toepassing. Aan deze leidraad heeft het NHG meegewerkt en deze is ook in het NHG-Coronadossier te vinden.

Hulp bij behandelkeuze

De laatste weken wordt er steeds meer bekend over de nieuwe ziekte COVID-19. Het staat vast dat het een ziekte is die zich op verschillende manieren presenteert, die gepaard gaat met een grote hoeveelheid patiënten die ook nog intensieve zorg behoeven. Het is daarom essentieel dat artsen en andere zorgverleners beschikken over kennis die helpt bij het maken van de beste behandelkeuze samen met hun patiënten. Wat is de meest zinvolle zorg? Wat is de juiste zorg? Wat is de juiste plek? 

Deze drie leidraden bieden handvatten voor het goede gesprek tussen arts en patiënt om samen te beslissen over de meest zinvolle zorg. Deze kennis is in drie leidraden vervat en gebaseerd op de op dit moment beschikbare onderzoeks- en ervaringsgegevens uit binnen- én buitenland.   Het gaat om de volgende documenten: 

  1. Leidraad thuisbehandeling oudere patiënten versus verwijzen ziekenhuis   (pdf) (NVKG, NHG, Verenso, NIV, KNMG, Federatie Medisch Specialisten)
  2. Leidraad opname van patiënten met een mogelijke COVID-19 besmetting in het ziekenhuis  (pdf) (NIV, NVKG, NVALT, NVIC, NVT, NVSHA, KNMG, Federatie Medisch Specialisten )
  3. Draaiboek pandemie deel 1   (pdf) (NVIC, NVKG, NIV, KNMG, Federatie Medisch Specialisten )