U bent hier

RIVM-onderzoek naar antibiotische profylaxe na tekenbeet

17 april, 2013

Deze maand start het RIVM het door ZonMw gefinancierde onderzoek ‘Tick Test & Prophylaxis Proof’ onderzoek. In dit gerandomiseerde onderzoek onder 2500 patiënten wordt bepaald of het effectief is om na een tekenbeet profylactisch antibiotica te geven om de ziekte van Lyme te voorkomen. U kunt hiervoor worden benaderd door patiënten.

Er zijn aanwijzingen dat een eenmalige dosis doxycycline direct na een tekenbeet de ziekte van Lyme kan voorkomen. Daarom wordt deze preventieve behandeling ook als optie genoemd in de concept CBO-behandelrichtlijn voor de ziekte van Lyme. Of de effectiviteit van deze in Amerika onderzochte behandeling ook voor Nederland geldt, is echter de vraag. In Nederland hebben we immers te maken hebben met een andere soort teek en een andere soort Borrelia dan in Amerika.

Via Tekenradar.nl

Om huisartsenpraktijken zo min mogelijk te belasten is ervoor gekozen om de werving van patiënten plaats te laten vinden via de website Tekenradar.nl. Op deze website kunnen patiënten zich aanmelden. Alleen indien de patiënt loot voor de antibiotische profylaxe zal deze de huisarts hiervoor benaderen. Elke patiënt die in de behandelgroep loot ontvangt per e-mail een brief gericht aan zijn/haar huisarts met informatie over het onderzoek (gericht aan: "de huisarts van <naam patiënt>"). Patiënten wordt gevraagd deze brief uit te printen en mee te nemen naar het consult. Patiënten die deze brief niet hebben ontvangen zitten niet in de behandelgroep.

Voorschrijven

Schrijf antibiotische profylaxe alleen voor:

  • binnen 3 dagen (d.w.z. 72 uur) na verwijdering van de teek;
  • bij patiënten van 8 jaar of ouder, zonder symptomen van de ziekte van Lyme;
  • wanneer er geen contra-indicaties zijn voor doxycycline (zoals zwangerschap).

Dosering van antibiotische profylaxe met doxycycline:

eenmalig 200 mg voor volwassenen en voor kinderen van meer dan 50 kg; eenmalig 4 mg/kg voor kinderen van minder dan 50 kg.

Mede opgezet door universiteiten

Het ‘Tick Test & Prophylaxis Proof’ onderzoek is mede opgezet door de afdelingen Huisartsgeneeskunde van de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen.