U bent hier

Richtlijn online inzage geactualiseerd

14 december, 2021

Om online inzage in het medisch dossier op een uniforme wijze te organiseren, heeft het NHG in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland in 2017 de Richtlijn online inzage ontwikkeld. De richtlijn beschrijft welke gegevens een patiënt online moet kunnen raadplegen om een consult goed voor te bereiden. Patiënten hebben wettelijk het recht om hun volledige medische dossier in te zien en hiervan een afschrift te krijgen. Sinds juli 2020 is het mogelijk om dit afschrift van het volledige dossier elektronisch aan de patiënt te geven (bijvoorbeeld op een USB-stick). Ook online inzage in het medische dossier is wettelijk geregeld (sinds 2016). Dit geeft de patiënt meer inzicht in zijn ziekte, waardoor hij meer regie kan houden. Hiervoor hoeft niet het volledige medische dossier online beschikbaar te zijn.

Sinds publicatie van de richtlijn in 2017 zijn er flinke stappen gezet op het gebied van online inzage in het huisartsendossier. Het versnellingsprogramma OPEN heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. In die periode zijn er ook nieuwe vragen naar boven gekomen, waar de richtlijn uit 2017 geen antwoord op gaf. Onder andere deze knelpunten zijn opgelost in de actualisatie van de richtlijn.

Een van de knelpunten was bijvoorbeeld dat het correspondentieoverzicht in de loop der jaren in veel dossiers een bonte verzameling van wijd uiteenlopende documenten was geworden. De nieuwe versie van de richtlijn beschrijft nu duidelijk vanaf welk moment correspondentie online ter inzage moet zijn, en om welk soort correspondentie het gaat. Op die manier wordt alleen zinvolle informatie gepresenteerd.

Een ander gesignaleerd knelpunt betreft bijvoorbeeld E- en P-regels van SOEP-verslagen waarbij (nog) geen contact is geweest met de patiënt zelf. Denk hierbij aan een telefoontje van een bezorgd familielid, of een overleg met een betrokken zorgverlener. Nieuw in de richtlijn is dat alleen E- en P-regels van contacten, waarbij er daadwerkelijk contact is geweest met de patiënt (gebaseerd op NHG-Tabel 14 Contactwijzeter inzage zijn. Zo heeft de zorgverlener de gelegenheid om deze informatie met zijn patiënt te bespreken.

> Bekijk hier de volledige richtlijn

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen naar aanleiding van de richtlijn? U kunt contact opnemen met mevrouw M.F. Zonneveld, huisarts, Programma Informatisering huisartsenzorg NHG, m.zonneveld@nhg.org.