U bent hier

Registratie COVID-19 door huisartsen via NHGDoc en Medicom

21 april, 2020

Informatie uit de eerstelijn draagt bij aan het beter in kaart brengen van de COVID-19 epidemie in Nederland. Alleen met een gezamenlijke inspanning van de huisartsen in Nederland kan er worden voorzien in aanvullende informatie over algemene epidemiologie van COVID-19 en informatie over hoog-risicopatiënten. De gegevens worden gepseudonimiseerd en in lijn met de AVG beschikbaar gesteld aan het RIVM.

Hoe kunt u als huisarts hierbij helpen?

Huisartsen vullen voor alle patiënten met (een klinische verdenking op) COVID-19 een korte vragenlijst in via NHGDoc of Medicom. Afhankelijk van de gebruikte HIS is deze als volgt te vinden:

  • Voor gebruikers van Promedico-ASP, MicroHIS, CGM Huisarts, CGM Zorgdossier, OmniHis en Bricks Huisarts: ga naar de website van NHGDoc.
  • Voor gebruikers van Medicom: ga naar de website van Medicom.

Hoe wordt de informatie gebruikt?

  1. De informatie verkregen via de COVID-19-vragenlijst wordt gecombineerd met data over het onderliggend lijden van de patiënt uit het medisch dossier en wordt gepseudonimiseerd verstuurd naar Stichting STIZON.
  2. Bij STIZON wordt de data uit NHGDoc en Medicom samengevoegd.
  3. STIZON verstuurt de data gepseudonimiseerd naar het RIVM. Het RIVM zal deze data gebruiken om betere inzage te krijgen in het landelijk verloop van (verdenking op) COVID-19 in de eerste lijn.
  4. Daarnaast wordt de data bij STIZON gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek uitsluitend gericht op COVID-19. Dit is alleen van toepassing indien de huisarts akkoord is gegaan met de (additionele) verwerkersovereenkomst.
  5. De COVID-19 data coalitie heeft als doel om de inzichten die hier uit voortvloeien over de COVID-19-patiëntpopulatie aan huisartsen beschikbaar te stellen.
  6. De data wordt verzameld gedurende de periode van de epidemie van COVID-19 en gedurende de tijd dat de effectiviteit van maatregelen geanalyseerd worden (in ieder geval tot 31 dec 2020).

COVID-19-datacoalitie

Zes partijen werken onder de naam COVID-19 datacoalitie samen aan een nieuwe data-infrastructuur om COVID-19-(risico)patiënten beter in kaart te brengen: ExpertDoc / NHGDoc, Stichting Health Base, PharmaPartners, Stichting STIZON, MedWorq, Andersson Elffers Felix.