U bent hier

Publicatie nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Influenza

28 maart, 2022

Het NHG publiceert de nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Influenza over de diagnostiek en behandeling van volwassenen met (een vermoeden van) influenza. De hoofdboodschap is dat antivirale middelen in de regel niet worden aanbevolen voor behandeling van patiënten met een vermoeden van influenza, vanwege het gebrek aan bewijs voor effectiviteit.

De behandelrichtlijn is direct actueel. De afgelopen weken steeg de incidentie van influenza snel. Bij meer dan de helft van de geteste mensen bij de Nivel Peilstations werd een influenzavirus gevonden. Ook bij GGD-teststraten, laboratoria en ziekenhuizen wordt een stijging gezien. Per 16 maart is dan ook vastgesteld dat een influenza-epidemie begonnen is in Nederland.

Influenza-achtig ziektebeeld

Het klinische beeld van een infectie met een influenzavirus kan variëren van een asymptomatisch beloop tot een ernstig beloop met complicaties. We spreken van een influenza-achtig ziektebeeld als patiënten naast respiratoire symptomen ook algemene symptomen hebben zoals koorts, en de klachten acuut zijn begonnen. Meestal genezen mensen binnen enkele dagen tot een week vanzelf, soms kunnen klachten langer duren of ernstiger zijn.

Medicamenteuze behandeling

Antivirale middelen bevelen we niet aan bij patiënten met (vermoeden van) influenza, omdat het onzeker is of antivirale middelen de kans op sterfte, ziekenhuisopname en complicaties verminderen. Ook kunnen bijwerkingen optreden (voornamelijk misselijkheid en braken) en kan er resistentie ontstaan. Alleen bij een kleine groep patiënten met een zeer hoog risico op een ernstig beloop kunt u het overwegen, bijvoorbeeld bij een ernstig verminderde afweer onder behandeling van de specialist. Raadpleeg hiervoor de behandelrichtlijn.

Soms is een antibioticum geïndiceerd, bijvoorbeeld bij een sterk vermoeden van een bacteriële (co-)infectie. Voor indicaties en voorkeursmiddelen, zie NHG-Standaard Acuut hoesten.

Diagnostiek naar influenzavirus

Aanvullend onderzoek naar het influenzavirus bij patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld heeft in de huisartsenpraktijk in de regel geen consequenties voor het beleid en wordt daarom niet aanbevolen. Indien u toch wilt vaststellen of een influenza-achtig ziektebeeld wordt veroorzaakt door een influenzavirus, verricht dan moleculaire laboratoriumdiagnostiek (PCR). Dit kunt u bijvoorbeeld overwegen in specifieke situaties waarin u oseltamivir voorschrijft, zodat u de behandeling kunt staken bij een negatieve uitslag.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de NHG-Behandelrichtlijn Influenza

Patiënteninformatie op Thuisarts.nl

  • De Thuisartstekst Ik heb griep is aangepast aan de behandelrichtlijn.
  • In de overige teksten over Griep zijn kleine wijzigingen aangebracht.
  • De Grieptest is verwijderd