U bent hier

PrEP: verstrekking en begeleiding door GGD

30 augustus, 2019

Sinds 1 augustus wordt het preventief gebruik van hiv-remmers (PrEP) vergoed voor een hoog risicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM) en transgender-personen. Het ministerie van VWS heeft de PrEP-zorg belegd bij de GGD, maar desondanks verwijzen sommige GGD’en naar de huisarts.

Op basis van het advies van de Gezondheidsraad, heeft minister Bruno Bruins besloten het verstrekken van PrEP en de medische begeleiding kosteloos te verzorgen voor een periode van vijf jaar. De minister heeft toegezegd de komende 5 jaar 6.500 mannen van PrEP-zorg via de GGD te willen voorzien. Hiermee kunnen 250 hiv-infecties per jaar worden voorkomen.

Verstrekking en begeleiding belegd bij GGD

De verstrekking en bijbehorende driemaandelijkse medische begeleiding voor PrEP-gebruikers wordt georganiseerd vanuit alle GGD-regio’s. Potentiële deelnemers van buiten deze coördinerende GGD-regio’s kunnen terecht bij deelnemende GGD'en. Dit gebeurt op basis van het RIVM-advies om gebruik te maken van het landelijk dekkend netwerk van GGD-regio’s dat ook de uitvoerder is van de subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. De minister heeft dit advies overgenomen.

Wat is de rol van de huisarts?

Patiënten kunnen bij hun huisarts terecht voor informatie over het gebruik van PrEP. De verstrekking van PrEP en de bijbehorende begeleiding zijn geen basis huisartsenzorg. Het bieden van PrEP-zorg vereist namelijk extra scholing en monitoring om het goed voor te kunnen schrijven. 

Deskundige huisartsen die kennis hebben genomen van de vigerende richtlijn kunnen ook PrEP voorschrijven. Structurele begeleiding waarbij aandacht is voor counseling en monitoring (o.a. vier keer per jaar controle hiv, soa, nierfunctie) - zowel voorafgaand als tijdens het gebruik - is hierbij essentieel.

Kosten voor de patiënt

Voor een periode van vijf jaar worden de PrEP-medicatie en medische begeleiding via de GGD verstrekt aan MSM en transgender-personen. Patiënten betalen hierbij een kleine eigen bijdrage voor de PrEP-tabletten. Krijgt de patiënt PrEP-zorg via de huisarts, dan zijn de kosten van de medicatie en monitoring voor de patiënt zelf.

Meer informatie

seksHAG | Richtlijnen

Thuisarts.nl | Ik wil PrEP gaan gebruiken om hiv te voorkomen

Medische zorg PrEP-gebruikers door GGD'en (nieuwsbericht LHV, 26-07-2018)

Dit bericht is in samenspraak met de LHV opgesteld.