U bent hier

Palliatieve zorg in de huisartsenzorg – geef uw mening

Foto van ineengestrengelde handen

13 februari, 2020

Passende zorg in de laatste levensfase. Wat betekent dat? En welke rol is hier weggelegd voor de huisartsenzorg? Vertegenwoordigers van NHG, LHV, InEen en kaderhuisartsen Palliatieve zorg ontwikkelden een conceptvisie Palliatieve zorg in de huisartsenzorg. Hoe kijkt u tegen dit onderwerp aan?

De basis van deze conceptvisie vormen de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 en de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg 2019. Het is tevens een actualisatie van het NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg uit 2009. De visie geeft een inhoudelijk kader voor de ontwikkeling van palliatieve zorg in de context van de huidige en toekomstige (eerstelijns) gezondheidszorg en doet aanbevelingen voor de praktijk.

Geef uw commentaar

De werkgroep hecht grote waarde aan een breed draagvlak voor deze visie en hoopt dat het concept in brede kring wordt becommentarieerd. Graag lichten we er drie onderdelen uit waarop we uw reactie hopen te ontvangen. Vanzelfsprekend horen we ook graag uw commentaar op de visie in het algemeen. Het ontvangen commentaar wordt in de werkgroep besproken en verwerkt in het concept tot een definitieve versie.

Download:

 

We stellen uw reactie zeer op prijs en vragen u het ingevulde formulier uiterlijk 15 maart 2020 te mailen naar Léonie Langerak, e-mail l.langerak@nhg.org.