U bent hier

Organisatie vaccinatiespreekuren

2 september, 2020

Hoe past u dit najaar de COVID-19 richtlijnen toe bij de organisatie van uw vaccinatiespreekuren tegen griep en pneumokokken? Eerder stelden wij het addendum ‘Organisatie van het vaccinatiespreekuur in de huisartsenpraktijk in tijden van COVID-19’ beschikbaar. Dit addendum is nu aangevuld met een veiligheidsplan, een praktijkvoorbeeld voor de inrichting van het spreekuur en adviezen over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Door de COVID-19 richtlijnen spelen er dit jaar nieuwe vragen bij de organisatie van de vaccinatiespreekuren. Binnen het NHG, de LHV en de SNPG ontvingen wij bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • We gaan vaccineren in een sporthal. De gemeente vraagt om een veiligheidsplan. Hebben jullie een voorbeeld?
  • Ik heb het addendum van de NHG-Praktijkhandleiding gelezen. Hebben jullie een voorbeeld van keuzes die een praktijk hierin heeft gemaakt?
  • Wat is het advies wat betreft persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)?

De antwoorden op deze vragen vindt u in het aangepaste addendum ‘Organisatie van het vaccinatiespreekuur in de huisartsenpraktijk in tijden van COVID-19'. Daarnaast kunt u voor bruikbare tips en ideeën ook terecht op het HAweb Ledenforum, waar u leest hoe collega’s het vaccineren volgens COVID-19 richtlijnen aanpakken.

Praktijkhandleidingen

Het addendum is een aanvulling op de bestaande NHG-Praktijkhandleidingen Griepvaccinatie en Pneumokokkenvaccinatie. In de praktijkhandleidingen vindt u informatie over indicaties voor de vaccinatie, de opzet van de programma’s en de uitvoering van het vaccineren. In het addendum vindt u informatie over de keuze voor de vaccinatielocatie, het uitnodigen van de doelgroep en de organisatie van het vaccinatiespreekuur in tijden van COVID-19.

Meer informatie