U bent hier

Ook op Thuisarts.nl actuele publieksinformatie over het coronavirus

Corona op thuisarts.nl

3 maart, 2020

Het NHG krijgt veel signalen van huisartsen dat het aantal verontruste telefoontjes over het coronavirus toeneemt. Zeker nu patiënten aangeraden wordt om bij twijfel contact op te nemen met de huisarts.

Jako Burgers, strategisch medisch adviseur NHG: 'Dit begrijpen we natuurlijk heel goed, maar het zorgt ook voor een toenemende druk bij de huisartsenpraktijken en -posten. We raden daarom patiënten aan om eerst de informatie op Thuisarts.nl te raadplegen. Deze informatie is altijd actueel en gebaseerd op de adviezen van het RIVM.

Nieuwe werkwijze

Volgens het herziene beleid van het RIVM worden personen die terugkomen uit een risicogebied en die klachten ontwikkelen binnen 14 dagen, verzocht om bij de eerste klachten (zoals verkoudheid of andere luchtwegklachten) thuis te blijven en niet naar het werk te gaan. Als de klachten erger worden, wordt hen aangeraden om telefonisch contact te zoeken met de huisarts. Jako Burgers: 'Veel mensen kunnen mogelijk al gerustgesteld worden door eerst de informatie op Thuisarts.nl te lezen. De situatie verandert van dag tot dag en hoewel we begrijpen dat de huisarts een vertrouwensrol heeft, is het onmogelijk om alle vragen te beantwoorden'.

Zorgen om verhoogde druk op huisartsenzorg door COVID-19

Met dit beleid is de druk voor huisartsenpraktijken en huisartsenposten hoog. Als samenwerkende beroepsverenigingen (het NHG, de LHV en InEen) maken wij ons hier uiteraard zorgen over. 'Het allerbelangrijkste op dit moment is dat we goed samen blijven werken met alle betrokken instanties. Dan denk ik aan het RIVM, de GGD’s, het Ministerie van VWS en de betrokken huisartsen- en artsenverenigingen. Dit virus is nieuw voor ons allemaal en zorgt bij iedereen voor een flinke verhoging van de werkdruk, maar met elkaar staan we opgesteld voor een solide zorg in de eerste lijn. Dat verdienen onze patiënten, maar dit bereiken we enkel als we elkaar continu op de hoogte houden van de knelpunten en mogelijkheden', stelt Jako Burgers.

Betrouwbare en actuele informatie op Thuisarts.nl

Hoe kunt u voorkomen dat u het nieuwe coronavirus krijgt? Wat moet u doen als u denkt besmet te zijn met het coronavirus? De antwoorden op deze vragen zijn te vinden op onze publiekswebsite Thuisarts.nl. Actuele adviezen van het RIVM vertaalt het NHG continu naar heldere boodschappen voor het brede publiek. Zo informeren we iedereen zo goed en volledig mogelijk. Belangrijkste boodschap op dit moment is nog altijd dat mensen die klachten hebben, én vermoeden dat dit verband houdt met het coronavirus, NIET naar de huisartsenpraktijk komen. Lees allereerst de informatie op Thuisarts.nl en bel bij algemene vragen de speciale informatielijn van het RIVM 0800 - 1351. Bij twijfel belt u uiteraard uw eigen huisartsenpraktijk.