U bent hier

Online Buitengewone Algemene Ledenvergadering

18 september, 2020

Op maandag 28 september 2020 organiseert het NHG een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV).

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Benoeming lid Raad van Bestuur
 • Benoeming lid Raad van Toezicht
 • Benoeming Redactiecommissieleden H&W
 • Goedkeuring Kerntaken in de praktijk

 

De BALV wordt georganiseerd via een audiovisuele vergaderapplicatie, dit in verband met de huidige overheidsadviezen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie. Een nieuwe manier van vergaderen, maar we blijven dicht bij de vertrouwde werkwijze zoals deze ook geldt bij een fysieke ALV.  

Toegang tot BALV en aanmelden

Als NHG-lid heeft u de mogelijkheid om de BALV online bij te wonen. Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 25 september 12:00 uur via onze Agenda op nhg.org. Om de online vergadering in goede banen te leiden, gaan we uit van een vergelijkbaar aantal deelnemers aan de vergadering als bij een fysieke vergadering gebruikelijk is. In het geval de belangstelling groter is en we meer dan 75 aanmeldingen ontvangen, beraden we ons of we onderstaande ‘spelregels’ verder aan moeten passen.  

Spelregels online BALV

Om de online BALV zo soepel mogelijk te laten verlopen, geldt een aantal spelregels.

 • De definitieve vergaderstukken vindt u vanaf 18 september 2020 op nhg.org (toegankelijk voor leden na inlog). Er komt een nazending op woensdag 23 september.
 • Eventuele vragen en bezwaren dient u uiterlijk vrijdag 25 september 12:00 uur in via directie@nhg.org.
 • Deelnemen aan de online BALV is alleen mogelijk als u NHG-lid bent en u zich uiterlijk vrijdag 25 september 12:00 uur heeft aangemeld.
 • De online BALV vindt plaats op maandag 28 september van 19:00 – 20:30 uur.
 • Als deelnemer aan de vergadering ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. In deze e-mail treft u aan:
  - link naar de vergaderstukken op het besloten gedeelte op nhg.org;
  - URL om toegang te krijgen tot de BALV;
 • Tijdens de vergadering kunt u via de chatfunctie uw vraag of opmerking doorgeven aan de voorzitter, zodat u hier antwoord op krijgt. In het geval er veel vragen/opmerkingen zijn, kan de voorzitter besluiten om uw vraag na de BALV-vergadering te beantwoorden via een persoonlijke reactie en publicatie in het verslag.
 • Tijdens de vergadering wordt via de chatfunctie gestemd over de voorgenomen besluiten. Dit wordt tijdens de bijeenkomst verduidelijkt.