U bent hier

Online Buitengewone Algemene Ledenvergadering

14 mei, 2020

Op donderdag 28 mei 2020 organiseert het NHG een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV). Op de agenda staan twee onderwerpen: de voorgestelde aanpassing in de bestuurlijke organisatie van een eenhoofdige naar een tweehoofdige Raad van Bestuur en de benoeming van de nieuwe Voorzitter Raad van Bestuur.

De BALV wordt georganiseerd via een audiovisuele vergaderapplicatie, dit in verband met de huidige overheidsadviezen om het coronavirus in te dammen. Een nieuwe manier van vergaderen, maar we blijven dicht bij de vertrouwde werkwijze zoals deze ook geldt bij een fysieke ALV.  

Toegang tot BALV en aanmelden

Als NHG-lid heeft u de mogelijkheid om de BALV online bij te wonen. Aanmelden is mogelijk tot maandag 25 mei 12:00 uur via onze agenda op nhg.org. Om de online vergadering in goede banen te leiden, gaan we uit van een vergelijkbaar aantal deelnemers aan de vergadering als bij een fysieke vergadering gebruikelijk is. In het geval de belangstelling groter is en we meer dan 75 aanmeldingen ontvangen, beraden we ons of we onderstaande ‘spelregels’ verder aan moeten passen.

Spelregels online BALV

Om de online BALV zo soepel mogelijk te laten verlopen, geldt een aantal spelregels.

 • De definitieve vergaderstukken vindt u uiterlijk 20 mei op nhg.org (toegankelijk voor leden na inlog).
 • Eventuele vragen en bezwaren dient u uiterlijk maandag 25 mei 12:00 uur in via directie@nhg.org.
 • Deelnemen aan de online BALV is alleen mogelijk als u NHG-lid bent en u zich voor maandag 25 mei 12:00 uur heeft aangemeld.
 • De online BALV vindt plaats op donderdag 28 mei van 17:30 – 18:30 uur.
 • Als deelnemer aan de vergadering ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. In deze e-mail treft u aan:
  • link naar de vergaderstukken op het besloten gedeelte op nhg.org;
  • URL om toegang te krijgen tot de BALV;
  • een korte handleiding voor het gebruik van de audiovisuele vergaderapplicatie inclusief ‘vergaderregels’.
 • Tijdens de vergadering kunt u via de chatfunctie uw vraag of opmerking doorgeven aan de voorzitter, zodat u hier antwoord op krijgt. In het geval er veel vragen/opmerkingen zijn, kan de voorzitter besluiten om uw vraag na de BALV-vergadering te beantwoorden via een persoonlijke reactie en publicatie in het verslag.
 • Tijdens de vergadering wordt op de gebruikelijke manier gestemd over de voorgenomen besluiten. Dit wordt tijdens de bijeenkomst verduidelijkt.

Algemene Ledenvergadering 29 juni 2020

Op maandag 29 juni staat om 19:00 uur de reguliere ALV gepland. Op dit moment is nog niet bekend in welke vorm – online of in de Domus Medica of een combinatie online/fysiek – deze vergadering plaatsvindt. Op een later moment ontvangt u als lid hier meer informatie over en kunt u zich aanmelden.